Idei de afaceri: Cum să obții fonduri europene pentru o stație de betoane

Fondurile nerambursabile pe care antreprenorii români le pot accesa permit acestora să achiziționeze o stație de betoane, ajutorul putând ajunge, în unele cazuri, la 100% din valoarea eligibilă a proiectului. Această idee de afaceri are un potențial ridicat de creștere, având în vedere faptul că numărul autorizațiilor de construire eliberate în anul 2021 a fost semnificativ mai mare decât în anul precedent. 

Piața construcțiilor rezidențiale din România a urmat, în ultimii ani, un trend ascendent, numărul autorizațiilor de construire eliberate în 2021 fiind mai mare față de anul anterior, conform comunicatelor de presă emise periodic de Institutul Național de Statistică. 

În ultimii ani, mai mult de jumătate din numărul clădirilor rezidențiale din România se construiesc în mediul rural, conform aceluiași comunicat amintit anterior. Prin urmare, ideea de a achiziționa o mini-stație de betoane se poate dovedi inspirată, având în vedere faptul că, pe plan local, concurența va fi ca și inexistentă. Distanța mare față de centrele urbane, numărul redus de locuitori, dar mai ales puterea de cumpărare scăzută fac ca marii producători de materiale de construcții să nu acopere foarte bine zona rurală. 

În plus, achiziționarea unei stații de betoane prezintă mai multe avantaje: 

 • se economisește costul de transport al betonului, acesta fiind preparat la fața locului, în incinta șantierului;
 • se asigură o mobilitate ridicată, mini-stația de betoane putând fi mutată de la un șantier la altul cu rapiditate;
 • instalarea echipamentului se face într-un termen scăzut, de aproximativ o oră;
 • având în vedere dimensiunea echipamentului, productivitatea obținută este ridicată;
 • betonul preparat are o calitate ridicată.

Prin urmare, o stație de betoane este recomandată micilor antreprenori, în special celor care doresc să obțină independență față de producătorii mari de materiale de construcție.

Etapele necesare finanțării unei stații de betoane

Finanțarea unui proiect pentru achiziția unei stații de producere a betoanelor se poate realiza prin intermediul fondurilor europene sau naționale nerambursabile, alegerea liniei optime fiind condiționată de mai multe criterii:

 • valoarea totală a proiectului, dar și a ajutorului financiar nerambursabil solicitat;
 • amplasamentul proiectului;
 • valoarea contribuției proprii și ponderea ajutorului nerambursabil în valoarea totală a proiectului;
 • vechimea și mărimea societății aplicante;
 • forma juridică a aplicantului.

În funcție de aceste criterii, antreprenorul poate alege un program național dintre cele de mai jos care permit achiziția unei mini-stații de betoane:

 • programul Start-up Nation, ajutorul maxim fiind de 200.000 de lei;
 • programul de Microindustrializare, ajutorul maxim fiind de 500.000 de lei.

În același timp, o stație de betoane se poate achiziționa și prin următoarele programe de finanțare europene:

 • Programul Operațional Regional pentru microîntreprinderi, dar și pentru întreprinderi mici și mijlocii, ajutorul maxim acordat fiind de până la un milion de euro.

Prin urmare, o stație de betoane poate fi achiziționată prin intermediul fondurilor nerambursabile doar dacă sunt respectate mai multe etape:

 • stabilirea investiției necesare și a caracteristicilor tehnice necesare;
 • înființarea societății comerciale, atunci când programul de finanțare permite sprijinirea firmelor debutante;
 • întocmirea planului de afaceri;
 • depunerea proiectului spre finanțare. 

Stabilirea investiției necesare pentru o stație de betoane

O stație de betoane poate fi relativ scumpă, în cele mai multe cazuri depășind valoarea totală care se acordă beneficiarilor prin intermediul programelor de finanțare din fonduri nerambursabile. Astfel, în multe situații, va fi necesară o contribuție proprie care să acopere diferența dintre prețul de achiziție al utilajului și valoarea ajutorului financiar nerambursabil acordat. 

În funcție de gradul de mobilitate, stațiile de betoane se pot împarte în: 

 • stații de betoane fixe, la care fundațiile nu pot fi mutate în alte locații;
 • stații de betoane mobile, acestea fiind, la rândul lor:
  • cu roți, care pot fi tractate;
  • fără roți, fiind prevăzute cu un cadru metalic și care se pot încărca în camioane;
  • stații de betoane la care fundațiile din beton pot fi mutate în alte locații.

Totuși, toate programele de finanțare acceptă să deconteze și alte cheltuieli eligibile:

 • autoutilitară;
 • realizarea unui site de prezentare web și promovarea online a afacerii;
 • achiziția de spații de lucru mobile (container metalic);
 • echipamente IT și soluții software.

În plus, în cazul în care bugetul maxim disponibil nu este complet epuizat, antreprenorii mai pot include și decontarea unor cheltuieli operaționale, însă doar pentru cel mult 12 luni de la semnarea acordului de finanțare. 

Înființarea societății comerciale

Trebuie precizat faptul că, dintre cele trei programe de finanțare menționate mai sus, doar programul Start-up Nation acceptă proiectele înaintate de firme nou înființate. Celelalte programe sunt destinate în exclusivitate firmelor cu istoric de cel puțin un an. 

În cazul în care se decide înființarea unei societăți comerciale, aceste demersuri trebuie să fie făcute înainte de depunerea efectivă a proiectului. Dintre toate formele juridice disponibile, soluția optimă este cea a unei societăți comerciale cu răspundere limitată (SRL). Pe pagina de internet a Oficiului Național al Registrului Comerțului sunt prezentate atât etapele, cât și documentele necesare. 

Tot la data înființării societății, antreprenorul trebuie să includă în actul constitutiv al societății codul CAEN adecvat acestei activități, respectiv 2363 – Fabricarea betonului.

Prin înscrierea acestui cod CAEN, societatea va putea fabrica betoane și mortare gata preparate precum și amestecuri uscate pentru mortare și betoane. 

Pregătirea proiectului pentru o stație de betoane

Indiferent de programul de finanțare ales, pregătirea proiectului pentru o stație de betoane presupune întocmirea următoarelor seturi de informații:

 • cerere de finanțare;
 • plan de afaceri;
 • documente justificative, solicitate conform ghidului solicitantului.

Cererea de finanțare este un document standard, cu o structură impusă de către finanțator în cadrul ghidului solicitantului. Informațiile cerute în cererea de finanțare sunt preluate din planul ed afaceri sau documentele justificative, fiind, în cele din urmă, un rezumat al întregului proiect. Prin urmare, chiar dacă este întotdeauna primul document amintit în ghidul solicitantului, cererea de finanțare este ultimul document care se întocmește în practică. 

Planul de afaceri este cel mai important document al proiectului, atât ca urmare a complexității sale, cât și a informațiilor oferite. 

Structura unui plan de afaceri diferă în funcție de linia de finanțare pentru care se pregătește, însă cuprinde, în cele mai multe situații, următoarele aspecte: 

 • prezentarea societății;
 • analiza pieței, a concurenților potențiali, a produselor comercializate, a prețurilor practicate pe piață;
 • investiția propusă și bugetul proiectului;
 • prognozele economice realizate pentru întreaga perioadă de monitorizare.

Documentele suport sunt solicitate pentru a justifica informațiile prezentate în cadrul cererii de finanțare și a planului de afaceri. Acestea sunt documente existente în societate, dar și documente eliberate cu ocazia pregătirii proiectului. În cele mai multe cazuri, acestea cuprind:

 • situațiile financiare încheiate în anii precedenți;
 • stat de salarii pentru angajații existenți în societate la momentul depunerii proiectului;
 • lista mijloacelor fixe deținute de societate;
 • certificatul de înregistrare al societății;
 • cartea de identitate a reprezentantului legal al societății;
 • oferte financiare și tehnice pentru investițiile propuse;
 • act constitutiv;
 • documente privind locul de implementare al proiectului (contract de închiriere, comodat, concesiune, proprietate, etc).

Depunerea proiectului

După ce întreaga documentație prezentată mai sus a fost întocmită, proiectul se va depune în format electronic pe site-ul finanțatorului.

Proiectele se depun în format electronic, în cadrul unor sesiuni de depunere anunțate din timp, sesiuni ce au o dată de început și o dată de încheiere. 

Selecția proiectelor se va realiza  în ordinea inversă a punctajelor obținute în cadrul procesului de evaluare, iar dacă se păstrează egalitatea de punctaj, se vor aplica succesiv mai multe criterii menționate în ghidul solicitantului. 

O stație de betoane poate fi achiziționată prin intermediul fondurilor naționale sau europene, iar dacă ai întrebări suplimentare privind etapele ce trebuie parcurse, te rugăm să ne contactezi.

Mult succes!

Grupul Facebook -Academia de Finanțare

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și află primul noutățile.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest

Share This