fbpx

Întocmirea proiectului pentru examen

Acces:

doar cursanții Academiei de Finanțare

Structura platformei online:

Absolvenții cursului de Expert accesare fonduri europene trebuie să pregătească în mod individual sau în echipe un proiect în vederea susținerii examenului final și obținerii certificatului acreditat ANC.

În cadrul acestei platforme online sunt disponibile zece lecții pe care absolvenții trebuie să le parcurgă în vederea întocmirii proiectului de examen. Fiecare lecție corespunde unui capitol al proiectului de examen și oferă indicații teoretice, dar și modelele practice necesare.

Accesul în cadrul acestei platforme este permis doar cursanților Academiei de Finanțare, la finalul cursului de Expert accesare fonduri europene.

CUPRINS

Lecția 1: Activități pregătitoare scrierii proiectului
Lecția 2: Cum se stabilește titlul proiectului
Lecția 3: Obținerea informațiilor despre solicitant
Lecția 4: Obținerea informațiilor despre proiect
Lecția 5: Activitățile proiectului și diagrama Gantt
Lecția 6: Managementul riscurilor în cadrul proiectului
Lecția 7: Sustenabilitatea proiectului
Lecția 8: Planificarea resurselor în cadrul proiectului
Lecția 9: Stabilirea indicatorilor proiectului
Lecția 10: Întocmirea bugetului proiectului

Înscrie-te în platformă pentru a urma cursul:

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.