Manualul de identitate vizuală și obligațiile beneficiarului

Manualul de Identitate Vizuală reprezintă un document prin intermediul căruia finanțatorii stabilesc elementele de grafică, textele și materialele suport pentru realizarea comunicării în cadrul proiectului, în special cu utilizatorii externi.

Manualul de identitate vizuală cuprinde: 

 • elementele care trebuie folosite, inclusiv exemple grafice;
 • regulile de utilizare;
 • excepţiile de la aceste reguli.

Manualul stabilește elementele de identitate vizuală ale Uniunii Europene și ale instrumentelor structurale în România și trebuie folosite în mod obligatoriu de către:

 • autoritățile de management și organismele intermediare responsabile de implementarea programelor de finanțare;
 • beneficiarii finanțărilor nerambursabile.

Prevederile manualului de identitate vizuală sunt parte integrantă a contractelor de finanțare din fonduri nerambursabile încheiate de finanțatori cu beneficiarii, iar punerea lor în practică este o obligație a beneficiarilor. 

Elementele de identitate vizuală reglementate prin intermediul acestui manual se referă, în principal, la:

 • stema și drapelul României;
 • sigla Uniunii Europene;
 • sigla Guvernului României;
 • culorile acceptate în cadrul materialelor de comunicare;
 • sigle ale instituțiilor partenere;
 • sloganuri.

Manualul de identitate vizuală reglementează, de asemenea fontul, mărimea literelor, spațiul minim dintre litere sau dintre litere și logo, dimensiunea panourilor și bannerelor utilizate. 

Beneficiarul unei finanțări nerambursabile este obligat să implementeze prevederile manualului de identitate vizuală de la data semnării contractului de finanțare și până la încetarea obligațiilor asumate față de finanțator. 

În funcție de tipul și valoarea fondurilor accesate, obligațiile privind comunicarea se referă la:

 • amplasarea unui panou informativ la locul de implementare;
 • emiterea unor comunicate de presă la începerea și încheierea proiectului;
 • organizarea unor conferințe de presă;
 • aplicarea de autocolante sau inscripționarea anumitor mesaje pe bunurile achiziționate prin proiect, dar și prin materialele distribuite beneficiarilor proiectului ce au fost subvenționate de către finanțator (suporturi de curs, pixuri, agende, memory stick-uri, etc).

Grupul Facebook -Academia de Finanțare

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și află primul noutățile.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest

Share This