Microgranturi 2022 Condiții de accesare

Microgranturi 2022

Condiții de accesare

Prin intermediul măsurii 1 Microgranturi de 5000 de euro, fermierii și antreprenorii din domeniul agriculturii, pisciculturii și industriei alimentare care au fost afectați de pandemia Covid 19 pot solicita și primi un grant nerambursabil de 5000 de euro.

Ajutorul nerambursabil este acordat în scopul sprijinirii și reluării activității solicitanților eligibili, conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile.

Iată principalele condiții de accesare pe care solicitanții trebuie să le îndeplinească la transmiterea cererii de finanțare prin intermediul platformei IMM Recover:

line icons 53 1

Solicitanți eligibili

 • PFA, II și IF;
 • Microîntreprinderi și Întreprinderi Mici și Mijlocii.
lifesaver 64px 1

Data înființării

Solicitanții trebuie să desfășoare activitate economică cu 3 luni înainte de 31.12.2019.

global 64px 1

Număr de angajați

 • Pentru IMM: fără angajați la data de 31.12.2019;
 • Pentru PFA: nu există restricții.
line icons 76 1

Cifră de afaceri la 31.12.2019

 • Pentru IMM: cifră de afaceri de peste 5.000 euro;
 • Pentru PFA: venituri totale de peste 5.000 de euro

Solicită consultanță

Academia de Finanțare oferă servicii de accesare a fondurilor nerambursabile pentru măsura 1 Microgranturi de 5000 de euro acordate pentru activități specifice din domeniul industriei agroalimentare.

Serviciile de consultanță sunt gratuite pentru transmiterea cererii de finanțare.

Află mai multe detalii.

Microgranturi 2022 Condiții de eligibilitate

Pentru a accesa măsura 1 Microgranturi 2022, următoarele condiții de eligibilitate se vor aplica solicitanților, în funcție de forma de organizare.

Astfel, microîntreprinderile și IMM-urile trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • nu dețin salariați cu contract individual de muncă la data de 31.12.219;
 • au desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada a cel puțin 3 luni înainte de 31 decembrie 2019;
 • înregistrează o cifră de afaceri mai mare de 5.000 de euro (echivalent în lei) la data de 31 decembrie 2019.

Pentru PFA-uri, II-uri și IF-uri se vor aplica următoarele condiții de eligibilitate:

 • au desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada a cel puțin 3 luni înainte de 31 decembrie 2019;
 • au înregistrat venituri de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 de euro la data de 31.12.2019.

Ambele categorii de solicitanți trebuie să-și desfășoare activitatea doar într-unul din codurile CAEN precizate în procedura de implementare.

Microgranturi 2022 Obligații asumate

După semnarea contractului de finanțare, beneficiarii vor trebui să respecte următoarele obligații

 • vor utiliza grantul nerambusabil doar în scopurile permise în cadrul procedurii de implementare;
 • vor întocmi un raport de progres și-l vor transmite prin intermediul platformei granturi.imm.gov.ro în termen de 90 de zile de la data încasării grantului;
 • vor solicita și vor păstra documente justificative pentru cheltuielile efectuate: contracte, facturi, ordine de plată, extrase de cont;
 • își vor menține activitatea pentru o durată de cel puțin 6 luni de la data încasării micrograntului de 5.000 de euro.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Regionale și Agenția pentru Plăți și Intervenție pentru Agricultură vor verifica prin sondaj respectarea obligațiilor asumate de către beneficiari. 

  Microgranturi 2022 Depunerea cererilor de finanțare

  Măsura 1 Microgranturi de 5000 de euro poate fi accesată de către PFA-urile și IMM-urile care îndeplinesc condițiile menționate anterior și care parcurg următoarele etape:

  • pregătesc documentele justificative menționate în procedura de implementare aferentă microgranturilor de 5.000 de euro;
  • înregistrează un cont de utilizator în platforma granturi.imm.gov.ro;
  • dispun de o semnătură electronică;
  • transmit cererea de finanțare începând cu data de 27 mai 2022, conform estimărilor făcute de oficialii Ministerului pentru Investiții și Proiecte Europene (MIPE).

  Conform planificării MIPE, contractele de finanțare vor fi încheiate cu beneficiarii selectați până cel târziu la data de 30 iunie 2022.

  microgranturi 2022 condiții de accesare

  Îndeplinești condițiile prezentate?

  Dacă firma ta îndeplinește condițiile prezentate în cadrul acestui articol, Academia de Finanțare te poate sprijini în obținerea fondurilor nerambursabile destinate IMM-urilor cu activitate în agricultură, piscicultură și industria alimentară.

  Contactează-ne pentru o evaluare gratuită a șanselor de finanțare și pentru o ofertă de consultanță.

  Telefon

  0758.902.844

  Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

  Pin It on Pinterest

  Share This