microgranturi 5000 euro procedura lansată în consultare publică

Microgranturi 5ooo euro Procedura de implementare în consultare publică

Procedura de implementare aferentă măsurii Microgranturi acordate  activităților specifice din domeniul industriei agroalimentare în sumă de 5.000 de euro a fost publicată în consultare publică pe site-ul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Regionale.

Procedura de implementare va rămâne în dezbatere publică pentru o perioadă de 10 zile. Conform estimării inițiale a autoriăților, sesiunea de depunere a proiectelor urmează să fie lansată în data de 27 mai 2022.

Măsura este valabilă până la 30 iunie 2022, în timp ce plățile în cadrul măsurii vor fi efectuate până la 31 decembrie 2023. Ajutoarele se acordă după obținerea deciziei de autorizare a Comisiei Europene.

line icons 53 1

Buget total disponibil

50 milioane de euro

lifesaver 64px 1

Grant nerambursabil

5000 de euro, fără contribuție proprie

global 64px 1

Număr estimat de beneficiari

10.000 de PFA-uri, II-uri, IF-uri și IMM-uri

line icons 76 1

Data pentru depunerea proiectelor

Cererile de finanțare vor putea fi depuse începând cu data de 27 mai 2022.

Solicită consultanță

Academia de Finanțare oferă servicii de accesare a fondurilor nerambursabile pentru măsura 1 Microgranturi de 5000 de euro acordate pentru activități specifice din domeniul industriei agroalimentare.

Serviciile de consultanță sunt gratuite pentru transmiterea cererii de finanțare.

Află mai multe detalii.

Microgranturi de 5000 de euro: Solicitanți eligibili

Conform pricedurii publicate în consultare publică, beneficiarii micrograntului de 5.000 de euro sunt:

 • microîntreprinderile;
 • întreprinderile mici şi mijlocii (IMM);
 • persoane fizice autorizate (PFA);
 • întreprinderi individuale (ÎI);
 • întreprinderi familiale (ÎF).

Principalele condiții de eligibilitate pentru obținerea ajutorului nerambursabil sut următoarele:

 • microîntreprinderile și IMM-urile nu au avut salariaţi cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019;
 • derulează activitate economică într-unul din domeniile eligibile prevăzute în cadrul procedurii;
 • au desfăşurat activitate curentă pe perioada a cel puţin 3 luni calendaristice înainte de data de 31 decembrie 2019;
 • au obţinut o cifră de afaceri/venituri de cel puţin echivalentul în lei a 5.000 euro la data de 31 decembrie 2019;
 • îşi menţin activitatea pe o perioadă de cel puţin 6 luni de la acordarea ajutorului nerambursabil;
 • nu se aflau în dificultate la 31 decembrie 2019.

Microgranturi de 5000 de euro: Valoarea ajutorului nerambursabil

Valoarea grantului nerambursabil acordat prin intermediul măsurii 1 este de 5000 de euro, echivalent în lei,  la cursul de schimb 1 euro = 4,9479 lei, respectiv 24.739 lei.

  Pentru a încasa acest grant nerambursabil, solicitanții nu trebuie să contribuie financiar, astfel că valoarea contribuției proprii este zero.

  În urma notificării privind acceptarea la finanțare, solicitanții trebuie să-și încarce în cadrul platformei IMM Recover contul deschis la trezorerie (contul curent sau contul de grant), să descarce contractul de finanțare și să-l încarce semnat electronic în termen de 5 zile calendaristice de la primire.

   Microgranturi de 5000 de euro: Cheltuieli eligibile

   Beneficiarii selectați pentru finanțare pot utiliza suma de 5.000 de euro pentru a acoperi următoarele categorii de cheltuieli eligibile

   • stocurile de materii prime, materiale, mărfuri;
   • datorii curente și restante față de furnizori, inclusiv pentru utilități;
   • chiria și/sau arenda sau redevența aferente terenurilor agricole;
   • achiziția de servicii necesare activității curente;
   • achiziția de obiecte de inventar;
   • achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii;
   • plata datoriilor către bugetul statului și bugetele locale.

   Toate cheltuielile efectuate de beneficiar trebui să fie în legătură cu activitatea economică finanțată (codul CAEN eligibil).

   Verificarea cheltuielilor efectuate se va realiza de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Regionale în parteneriat cu Agenția pentru Plăți și Intervenții în Agricultură pe un eșantion de 1% din numărul total al beneficiarilor.

   microgranturi 5000 euro procedura de implementare

   Microgranturi de 5000 de euro: Cheltuieli neeligibile

   Următoarele cheltuieli nu sunt eligibile în cadrull măsurii 1 Microgranturi de 5.000 de euro acordate fermierilor și antreprnorilor din domeniul industriei alimentare:

   • salariile nete;
   • achizițiile de bunuri second-hand;
   • achizițiile în sistem leasing;
   • chiria activelor corporale, cu excepția cheltuielilor privind chiria pe bază de contract încheiat, pentru sediul social/punctul de lucru unde se desfășoară activitatea pentru care se solicită finanțare;
   • achiziția de terenuri, terenuri construite, imobile, mijloace de transport;
   • plata de rate și/sau rambursări la credite/linii de credite/leasing, dobânzi, garanții.

   Microgranturi de 5000 de euro: Obligații asumate

   PFA-urile și IMM-urile care accesează măsură 1 Microgranturi de 5000 de euro acordate entităților din domeniul agroalimentar trebuie să-și asume următoarele obligații:

   • să utilizeze fondurile doar pentru plata cheltuielilor eligibile;
   • să întocmească și să transmită un raport de progres cu în termen de 90 de zile de la data încasării grantului nerambursabil;
   • să transmită prin intermediul platformei IMM Recover, împreună cu raportul de progres, toate documentele justificative aferente (contracte, facturi, ordine de plată, extrase de cont);
   • să mențină activitatea economică pentru o perioadă de cel puțin 6 luni de la data încasării grantului nerambursabil.

   Îndeplinești condițiile prezentate?

   Dacă firma ta îndeplinește condițiile prezentate în cadrul acestui articol, Academia de Finanțare te poate sprijini în obținerea fondurilor nerambursabile destinate IMM-urilor cu activitate în agricultură, piscicultură și industria alimentară.

   Contactează-ne pentru o evaluare gratuită a șanselor de finanțare și pentru o ofertă de consultanță.

   Telefon

   0758.902.844

   Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

   Pin It on Pinterest

   Share This