microgranturi de 5000 de euro pentru fermieri

Procedura de implementare

Microgranturi de 5ooo de euro

Fermierii și IMM-urile cu activitate în agricultură, piscicultură și industria alimentară vor putea obține microgranturi de 5000 de euro pentru înlăturarea efectelor resimțite în perioada 2020-2022, ca urmare a pandemiei de Covid 19.

Măsura de finanțare este prevăzută în cadrul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din fonduri externe nerambursabile

Ajutorul financiar nerambursabil se acordă în sumă fixă, echivalentul în lei a unui microgrant de 5.000 de euro, fără contribuție proprie.

Iată în ce constă măsura 1 Microgranturi de 5000 de euro pentru activități specifice din domeniul industriei agroalimentare:

line icons 53 1

Buget total disponibil

50 milioane de euro din fonduri europene și cofinanțare din bugetul de stat

lifesaver 64px 1

Grant nerambursabil

5000 de euro, fără contribuție proprie

global 64px 1

Număr estimat de beneficiari

10.000 de PFA-uri, II-uri, IF-uri și IMM-uri

line icons 76 1

Data pentru depunerea proiectelor

Cererile de finanțare vor putea fi depuse începând cu data de 27 mai 2022.

Solicită consultanță

Academia de Finanțare oferă servicii de accesare a fondurilor nerambursabile pentru măsura 1 Microgranturi de 5000 de euro acordate pentru activități specifice din domeniul industriei agroalimentare.

Serviciile de consultanță sunt gratuite pentru transmiterea cererii de finanțare.

Află mai multe detalii.

Microgranturi de 5000 de euro: Solicitanți eligibili

Măsura 1 Microgranturi de 5000 de euro acordate din fonduri externe nerambursabile și de la bugetul de stat pentru activități specifice din domeniul industriei agrialimentare poate fi accesată de următoarele categorii de solicitanți eligibili, conform OUG 61/2022:

 • microîntreprinderi și IMM-uri;
 • persoane fizice autorizate (PFA);
 • întreprinderi individuale (II);
 • întreprinderi familiale (IF).

Solicitanții trebuie să-și desfășoare activitatea în următoarelele domenii: agricultură, piscicultură si acvacultură, industria alimentară și alte activități asimilate acesteia.

La data depunerii cererii de finanțare, solicitanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • IMM-urile nu dețin salariați cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019;
 • au desfășurat activitate economică pe perioada a cel puțin 3 luni înainte de data de 31 decembrie 2019;
 • au obținut o cifră de afaceri / venituri de cel puțin 5000 de euro (echivalent în lei) la data de 31 decembrie 2019.

Microgranturi de 5000 de euro: Valoarea ajutorului nerambursabil

Prin intermediul măsurii 1 Microgranturi de 5.000 de euro, PFA-urile și IMM-urile din sectoarele agroalimentare pot solicita un grant nerambursabil de 5000 de euro, echivalent în lei,  la cursul de schimb 1 euro = 4,9479 lei, respectiv 24.739 lei.

  Pentru a încasa acest grant nerambursabil, solicitanții nu trebuie să contribuie financiar, astfel că valoarea contribuției proprii este zero.

   Microgranturi de 5000 de euro: Cheltuieli eligibile

   După aprobarea cererilor de finanțare, beneficiarii trebuie să utilizeze grantul încasat pentru acoperirea următoarelor categorii de cheltuieli eligibile:

   •  stocurile de materii prime, materiale, mărfuri;
   • datorii curente și restante față de furnizori, inclusiv pentru utilități;
   • chiria și/sau arenda sau redevența aferente terenurilor agricole;
   • achiziția de servicii necesare activității curente;
   • achiziția de obiecte de inventar;
   • achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii;
   • plata datoriilor către bugetul statului și bugetele locale.

   Toate cheltuielile efectuate de beneficiar trebui să fie în legătură cu activitatea economică finanțată (codul CAEN eligibil).

   Verificarea cheltuielilor efectuate se va realiza de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Regionale în parteneriat cu Agenția pentru Plăți și Intervenții în Agricultură pe un eantion de 1% din numărul total al beneficiarilor.

   microgranturi 5000 de euro agricultură și industria alimentară

   microgranturi 5000 de euro agricultură și industria alimentară

   Microgranturi de 5000 de euro: Obligații asumate

   PFA-urile și IMM-urile care accesează măsură 1 Microgranturi de 5000 de euro acordate entităților din domeniul agroalimentar trebuie să-și asume următoarele obligații:

   • să utilizeze fondurile doar pentru plata cheltuielilor eligibile;
   • să întocmească și să transmită un raport de progres cu în termen de 90 de zile de la data încasării grantului nerambursabil;
   • să transmită prin intermediul platformei IMM Recover, împreună cu raportul de progres, toate documentele justificative aferente (contracte, facturi, ordine de plată, extrase de cont);
   • să mențină activitatea economică pentru o perioadă de cel puțin 6 luni de la data încasării grantului nerambursabil.

   Îndeplinești condițiile prezentate?

   Dacă firma ta îndeplinește condițiile prezentate în cadrul acestui articol, Academia de Finanțare te poate sprijini în obținerea fondurilor nerambursabile destinate IMM-urilor cu activitate în agricultură, piscicultură și industria alimentară.

   Contactează-ne pentru o evaluare gratuită a șanselor de finanțare și pentru o ofertă de consultanță.

   Telefon

   0758.902.844

   Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

   Pin It on Pinterest

   Share This