Microindustrializare 2020: Cum se întocmește bugetul proiectului

Procedura de implementare a programului de Microindustrializare 2020 a fost publicată în dezbatere publică, urmând ca persoanele interesate să poată transmite observații și propuneri până în data de 6 martie 2020. Ulterior, documentația finală va fi publicată pe site-ul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (MEEMA) și va fi anunțată perioada în care sesiunea pentru transmiterea proiectelor va fi activă. În acest context, vom discuta în cadrul acestui articol despre cheltuielile eligibile în cadrul programului de Microindustrializare 2020 și întocmirea bugetului investiției.

Ghidul solicitantului aferent programului de finanțare Microindustrializare 2020 a fost publicat în dezbatere publică pe site-ul MEEMA, iar principalele informații necesare antreprenorilor au fost prezentate în cadrul acestui articol.

Conform documentului publicat pe site-ul MEEMA, antreprenorii interesați să acceseze ajutorul financiar nerambursabil de până la 450.000 de lei trebuie să prezinte în cadrul planului de afaceri un buget al investiției necesare

Prin urmare, iată care sunt cheltuielile eligibile în cadrul programului de Microindustrializare 2020:

Microindustrializare 2020: Cheltuieli cu investiția de bază

Cea mai importantă categorie a cheltuielilor eligibile în cadrul programului de Microindustrializare 2020 este reprezentată de cheltuielile cu investiția de bază.

În această categorie sunt grupate bunurile pe care societatea le achiziționează o singură dată, urmând să le utilizeze în activitatea pe care o desfășoară un timp îndelungat. Ele vor rămâne în patrimoniul societății pe termen lung și nu vor fi înlocuite decât în momentul în care vor ajunge la la finalul duratei normale de funcționare. 

Cele mai importante cheltuieli cu investiția de bază permise de programul de finanțare sunt următoarele:

 • achiziția de spații de lucru;
 • echipamente tehnologice;
 • echipamente IT;
 • active necorporale;
 • autoutilitare; 
 • mobilier și aparatură birotică;
 • realizarea unei pagini web.

Lista completă a cheltuielilor eligibile în cadrul acestui program de Microindustrializare 2020 este disponibilă aici.

Microindustrializare 2020: Cheltuieli cu serviciile suport

În categoria serviciilor suport sunt incluse acele servicii de care societatea are nevoie pentru a-și realiza investiția de bază sau pentru a-și spori șansele de a obține finanțare în cadrul programului de Microindustrializare 2020. Cu alte cuvinte, în situația în care investiția de bază nu s-ar realiza, serviciile suport nu ar fi necesare pentru societate.

Iată care sunt serviciile suport eligibile în cadrul programului de Microindustrializare 2020:

 • serviciile de consultanță pentru întocmirea documentației (scrierea și implementarea proiectului);
 • cursuri de dezvoltare a competențelor antreprenoriale;
 • comisionul de garantare aferent anului în care se acordă garanția.

Lista completă a cheltuielilor eligibile în cadrul acestui program de Microindustrializare 2020 este disponibilă aici.

Microindustrializare 2020: Cheltuieli operaționale

Spre deosebire de programul Start-up Nation, în cadrul acestei linii de finanțare nu sunt eligibile cheltuielile operaționale precum salarii, contribuții sociale, chirii, utilități sau servicii de contabilitate. Acestea vor fi suportate integral din contribuția proprie a firmei beneficiare (sau din credite bancare).

Microindustrializare 2020: Cheltuielile neeligibile în cadrul programului de finanțare

După ce am făcut lista cheltuielilor eligibile în cadrul programului de Microindustrializare 2020, trebuie să amintim care sunt și cheltuielile neeligibile pe care finanțatorul nu le va deconta:

 • taxa pe valoarea adăugată (TVA);
 • bunurile achiziționate în sistem de leasing, second-hand;
 • avize, comisioane;
 • ambalajul, transportul, punerea în funcțiune a echipamentelor și utilajelor;
 • instruirea personalului.

Atunci când aceste cheltuieli apar în cadrul proiectului, ele vor fi suportate integral din fondurile proprii sau din fondurile împrumutate de către societate.

Microindustrializare 2020: Restricțiile programului de finanțare

În vederea întocmirii bugetului investiției, trebuie să stabilim care sunt restricțiile pe care programul de finanțare le impune beneficiarilor

Printre acestea vom aminti următoarele:

 • valoarea ajutorului financiar nerambursabil este de cel mult 450.000 de lei/proiect;
 • procentul ajutorului financiar nerambursabil nu poate depăși 90%;
 • serviciile de consultanță nu pot depăși valoarea de 8.000 de lei fără TVA;
 • cursul de antreprenoriat nu poate depăși valoarea de 4.500 de lei.

În plus, pentru a spori șansele ca finanțarea să fie obținută, va trebui să urmărim și să respectăm prevederile grilei de punctaj:

 • valoarea procentului aferent aportului propriu este ≥ 25% din valoarea eligibilă a proiectului;
 • ponderea echipamentelor și software-ului necesar desfășurării activității reprezintă peste 60% din valoarea eligibilă a proiectului.

Atunci când vom construi macheta bugetului investiției va trebui să ținem cont de toate aceste restricții.

Microindustrializare 2020: Bugetul investiției 

După ce am văzut care sunt cheltuielile eligibile și neeligibile în cadrul programului de Microindustrializare 2020 și am analizat și restricțiile impuse de finanțator prin ghidul solicitantului și grila de punctaj, vom construi macheta bugetului investiției

Pagina de START conține ipotezele de lucru pentru întocmirea bugetului. 

Pagina de INVESTIȚIE conține tabelele aferente fiecărei categorii de cheltuieli, conform listei cheltuielilor eligibile discutate anterior. În cadrul acestei pagini se vor completa doar celulele gri, celelalte celule având formule de calcul.

Pagina de BUGET centralizează investiția și permite analiza unor indicatori foarte importanți pentru investiție:

 • valoarea totală a investiției;
 • valoarea ajutorului financiar nerambursabil;
 • valoarea contribuției proprii;
 • procentul utilajelor și software-ului în valoarea eligibilă a investiției;
 • alte verificări automate pentru maximizarea șanselor de finanțare. 

Microindustrializare 2020: Exemplu practic

Pentru a exemplifica felul în care se contruiește bugetul proiectului, am luat în calcul realizarea următoarei investiții:

 • achiziția unui utilaj tehnologic de 200.000 de lei fără TVA;
 • plata serviciilor de consultanță în valoare de 8.00 de lei fără TVA;
 • participarea la un curs de antreprenoriat de 4.500 de lei fără TVA. Fiind un curs acreditat ANC, acestuia nu i se aplică TVA.

Achiziția utilajului tehnologic presupune completarea tabelului 2 din macheta bugetului:

 Echipamente tehnologice

Cursul de antreprenoriat se va completa în tabelul 11 din macheta bugetului, iar cheltuiala nu generează TVA, dacă furnizorul de formare profesională este acreditat ANC:

 Curs de antreprenoriat

Serviciile de consultanță se vor completa în tabelul 13 din macheta bugetului:

Consultanță

Macheta de lucru face parte din aplicația oferită în cadrul cursului practic pentru scrierea proiectelor.

Versiunea demo poate fi descărcată de aici

Grupul Facebook -Accesare Fonduri Nerambursabile

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și află primul noutățile.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest

Share This