MIRCEA ARFIRE

 

 • Consultant pentru accesarea fondurilor europene și naționale.
 • Zece proiecte întocmite în primii doi ani de consultanță;
 • Experiență în cadrul Start-up Nation.

Mircea Arfire este expert contabil și membru CECCAR, având de asemenea experiență în sfera serviciilor pentru evidența personalului. Alături de servicii de contabilitate, oferă clienților lui servicii de administrare personal, servicii Revisal și servicii de salarizare.

Mircea a participat la cursurile Academiei de Finanțare în 2016 și a întocmit zece proiecte în cadrul primelor două ediții ale programului Start-up Nation..

Până în prezent, dintre cele zece proiecte întocmite, Mircea a implementat cu succes șase planuri de afaceri.

Mircea Arfire Consultant Fonduri Europene

PARTICIPAREA LA CURSURI

Mircea Arfire a participat la cele două cursuri organizate de Academia de Finanțare în anul 2016:

 • Expert accesare fonduri europene;
 • Cursul practic pentru scrierea proiectelor.

Cursul de accesare fonduri europene este un curs acreditat de Autoritatea Națională pentru Calificări, iar absolvenții primesc după susținerea examenului un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii și Ministerul Educației.

La cursul practic pentru scrierea proiectelor, participanții lucrează pe laptop în echipe și redactează planuri de afaceri, bugete și prognoze financiare. Aplicația software cu ajutorul căreia realizează proiectele rămân în posesia cursanților și pot fi folosite ulterior pentru redactarea planurilor de afaceri finanțate din fonduri nerambursabile (europene sau naționale), dar și din alte surse de finanțare (credite bancare sau surse proprii).

Cursurile absolvite de Mircea

ACTIVITATEA DE CONSULTANȚĂ

Mircea a întocmit și depus pentru finanțare două proiecte în cadrul primei ediții a programului Start-up Nation. Dintre acestea, un plan de afaceri a fost selectat pentru finanțare, clientul semnând în 2017 acordul de finanțare. Implementarea proiectului a început în același an și a fost finalizată cu succes un an mai târziu, în 2018.

Implementarea acestui proiect prin intermediul Start-up Nation a presupus:

 • desfășurarea procedurilor de achiziție și selecția furnizorilor, respectând prevederile din Ghidul Solicitantului;
 • obținerea unui credit bancar de tip punte pentru finanțarea achizițiilor;
 • managementul contractului de finanțare încheiat de beneficiar cu finanțatorul (încadrarea în termenele asumate, respectarea tranșelor de plată, etc);
 • întocmirea cererilor de rambursare și depunerea lor;
 • supervizarea procedurilor de angajare a personalui, conform obligațiilor asumate de beneficiar.

După implementarea cu succes a proiectului inițial, Mircea a întocmit alte opt proiecte în cadrul celei de-a doua ediții a programului Start-up Nation în domenii variate:

 • restaurant;
 • spălătorie de textile;
 • fabrică de mobilier;
 • salon de înfrumusețare;
 • instalații electrice și sanitare.

Dintre cele opt proiecte depuse pentru finanțare, cinci au fost selectate pentru semnarea acordurilor de finanțare. Implementarea lor a debutat și este programată pe durata anului 2019.

Pe scurt, activitatea de consultanță desfășurată de Mircea în ultimii doi ani se poate rezuma astfel:

proiecte scrise

proiecte aprobate

proiect implementat

proiecte în implementare

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest