Consultanță fonduri europene

PNS DR 23 Produse alimentare și transformate

Depunere în perioada: 2024

conference illustration 07

PNS DR 23 Produse alimentare și transformate

Prezentarea programului de finanțare

PNS DR 22 Procesarea produselor agricole și pomicole acordă un ajutor financiar nerambursabil de până la 10 milioane de euro pentru realizarea investițiilor în construcția, modernizarea sau extinderea spațiilor de producție, depozitare, condiționare. De asemenea, se finanțează achizițiile de utilaje, echipamente pentru procesarea produselor alimentare și transformate, precum și achizițiile unor mijloace de transport specializate.

Contribuția proprie necesară implementării proiectului este variabilă, în funcție de mărimea firmei solicitante și locul implementării proiectului.

Condiții de eligibilitate pentru solicitanți

Prin intermediul DR 23 Produse alimentare și transformate se pot achiziționa utilaje și echipamente destinate procesării și se pot executa lucrări de construcții pentru spații de depozitare sau procesare a produselor alimentare și transformate. Află condițiile generale de eligibilate mai jos.

+ 1. Valoarea și tipul ajutorului financiar nerambursabil
 • Investiții de înființare în sectorul panificație: până la 10.000.000 euro;
 • Alte investiții: până la 3.000.000 euro;
 • Intensitate: diferit în funcție de regiune, județ și localitate (București-Ilfov).
+ 2. Categorii de solicitanți eligibili
 • IMM-uri;
 • întreprinderi mari.
+ 3. Condiții de eligibilitate pentru proiect și solicitant
 • Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării investiției;
 • Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare;
 • Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico-economice;
 • Investiția va respecta prevederile legislației naționale în vigoare aplicabilă proiectului.
+ 4. Categorii de investiții eligibile
 • Înființarea/ dezvoltarea de capacități de procesare a produselor agricole;
 • Înființarea/dezvoltarea de capacități de condiționare, depozitare a materiei prime procesate/produsului finit;
 • Înființarea/dezvoltarea componentei de comercializare/marketing;
 • Investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES;
 • Organizarea şi implementarea sistemelor de management a calității şi de siguranță alimentară;
 • Îmbunătățirea controlului intern al calității;
 • Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licențe;
 • Marketingul produselor obținute.
+ 5. Criterii de selecție și punctaj
 • Investițiile care contribuie la echilibrarea deficitului balanței comerciale și a securității alimentare;
 • Poiectele care promovează obținerea de produse cu înaltă valoare adăugată;
 • Vechimea firmei în domeniul agro-alimentar;
 • Investiția prevede elemente de economie circulară;
 • Promovarea acelor proiecte care vizează investiții în tehnologii moderne, cu impact redus asupra mediului.

Află mai multe

detalii

Scrie-ne întrebările tale legate de acest program de finanțare și-ți vom oferi în cel mai scurt timp toate detaliile necesare.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest