fbpx
PNDR 4.2. Procesarea produselor agricole

PNDR 4.2. – Procesarea produselor agricole

550 de lei

Tutoriale video

Sesiuni live de întrebări și răspunsuri

Proiect în format editabil

Machete de buget și prognoze

Descrierea programului de finanțare

Prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Rurală 4.2, se acordă sprijin financiar nerambursabil pentru înființarea sau modernizarea și extinderea unităților de procesare alimentară.

În cadrul acestei sub-măsuri sprijinul se acordă pentru:

  • înfiinţarea și modernizarea unităţilor de procesare şi comercializare;
  • noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese;
  • scăderea consumului de energie;
  • producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile;
  • creşterea numărului de locuri de muncă.

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de:

  • 50% din valoarea eligibilă a investiției pentru IMM-uri și cooperative;
  • 40% din valoarea eligibilă a investiției pentru alte întreprinderi.

CUPRINS

Materialele cursului
Lecția 1: Prezentarea programului de finanțare
Lecția 2: Colectarea informațiilor necesare realizării proiectului
Lecția 3: Cheltuieli eligibile și cheltuieli neeligibile
Lecția 4: Întocmirea bugetului
Lecția 5: Întocmirea prognozelor economice în cadrul unei unități de procesare alimentară
Lecția 6: Întocmirea cererii de finanțare
Lecția 7: Întocmirea planului de afaceri
Lecția 8: Încărcarea și transmiterea proiectului în platformă

MATERIALELE CURSULUI

b

peste 7 ore de tutoriale video

b

Acces la sesiuni live de întrebări și răspunsuri

b

Proiect complet în format editabil

b

Machete pentru generarea bugetului

resurse disponibile

Beneficiază de reducerea oferită

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.