PNRR Energie

PNRR Energie

Componenta 6

Componenta 6 din cadrul PNRR Energie dispune de un buget total de 1.620.000.000 euro în scopul de a  promova producția de energie electrică din surse regenerabile, eficiența energetică și tehnologiile viitorului.

Vezi și celelalte componente ale Programului Național de Redresare și Reziliență.

Obiectivul componentei este de a aborda principalele provocări ale sectorului energetic din România în ceea ce privește decarbonizarea și poluarea aerului.

6 reforme

5 investiții

1.620 milioane euro

Componenta 6 PNRR Energie

Componenta 6 din cadrul PNRR Energie face parte din Pilonul 1: Tranziție verde, domeniul de politică: energie.

componenta 6 PNRR Energie

Componenta 6 PNRR Energie vizează realizarea a 6 reforme:

R1. Reforma pieței de energie electrică, prin înlocuirea cărbunelui din mixul energetic și susținerea unui cadru legislativ și de reglementare stimulativ pentru investițiile private în producția de electricitate din surse regenerabile
R2. Îmbunătățirea guvernanței corporative a întreprinderilor de stat din sectorul energetic
R3. Bugetarea verde
R4. Dezvoltarea unui cadru legislativ și de reglementare favorabil tehnologiilor viitorului, în special hidrogen și soluții de stocare
R5. Reducerea intensității energetice a economiei prin dezvoltarea unui mecanism sustenabil de stimulare a eficienței energetice în industrie şi de creștere a rezilienței
R6. Creșterea competitivității și decarbonnizarea sectorului de încălzire – răcire

Componenta 6 PNRR Energie urmărește realizarea a 5 investiții:

I1. Noi capacități de producție de energie electrică din surse regenerabile

I2. Infrastructura de distribuție a gazelor regenerabile (utilizând gazele naturale în combinație cu hidrogenul verde ca măsură de tranzitorie), precum și capacitățile de producție a hidrogenului verde și/sau utilizarea acestuia pentru stocarea energiei electrice

I3. Dezvoltarea de capacităţi de producţie pe gaz, flexibile și de înaltă eficienţă, pentru cogenerarea de energie electrică și termică (CHP) în sectorul încălzirii centralizate, în vederea atingerii unei decarbonizări adânci

I4. Lanț industrial de producție și/sau asamblare şi/sau reciclare a bateriilor, a celulelor şi panourilor fotovoltaice (inclusiv echipamente auxiliare), precum şi noi capacităţi de stocare a energiei electrice

I5. Asigurarea eficienţei energetice în sectorul industrial

Investiția 1 Noi capacități de producție de energie electrică din surse regenerabile

Componenta 6 Energie

Bugetul alocat: 460.000.000 euro

Investiția 1 din cadrul PNRR Energie vizează instalarea de noi capacități de producere a energiei din surse regenerabile, printr-o licitație publică competitivă, neutră din punct de vedere tehnologic între diferite tehnologii (eoliană și solară).

people icon

Cine beneficiază de fonduri?

PNRR Energie

IMM-uri, investitorii mari din sectorul energiei, Ministerul Energiei.

dollar bill icon

Descriere

PNRR Energie

  Acordarea de finanţări pentru construcția instalațiilor selectate, cu scopul de a instala și pune în funcțiune 950 MW de capacitate de producere a energiei din surse regenerabile.

  Investiția 2 Infrastructura de distribuţie a gazelor precum şi capacităţile de producţie a hidrogenului verde

  Componenta 6 PNRR Energie

  Bugetul alocat: 515.000.000 euro

  Obiectivul acestei investiții este de a contribui la implementarea hidrogenului verde în conformitate cu Strategia UE pentru hidrogen.

  people icon

  Cine poate accesa?

  PNRR Energie

  Ministerul Energiei, operator de distribuţie gaz natural, întreprinderi producătoare energie electrică, întreprinderi producătoare hidrogen verde, UAT, asocieri/parteneriate.

  dollar bill icon

  Rezultat estimat

  PNRR Energie

   

  • 1.870 km de rețea pentru distribuția hidrogenului verde în regiunea Oltenia.
  • producția a cel puțin 10.000 de tone de hidrogen din surse regenerabile.

  Investiția 3 Dezvoltarea de capacităţi de producţie pe gaz, flexibile și de înaltă eficienţă, pentru cogenerarea de energie electrică și termică

  Componenta 6 PNRR Energie

  Bugetul alocat: 300.000.000 euro

  Investiția va asigura furnizarea de energie termică consumatorilor, în contextul eliminării treptate a cărbunelui/lignitului din procesul de producţie a energiei electrice şi termice.

  people icon

  Cine poate accesa?

  PNRR Energie

  • Întreprinderile care produc energie electrică și termică în cogenerare (CHP) în termoficarea urbană;
  • Ministerul Energiei.

  dollar bill icon

  Rezultat estimat

  PNRR Energie

   Investițiile propuse vor înlocui cel puțin aceeași capacitate a unor centrale de generare a energiei electrice și / sau termice.

   Investiția 4 Lanț industrial de producție și/sau asamblare şi/sau reciclare a bateriilor, a celulelor și panourilor fotovoltaice

   Componenta 6 PNRR Energie

   Bugetul alocat: 280.000.000 euro

   Investiția urmăreşte să sporească flexibilitatea rețelei de energie electrică și să contribuie la integrarea capacităților suplimentare de producere a energiei din sursele regenerabile.

   people icon

   Cine poate accesa?

   PNRR Energie

   • întreprinderile producătoare a bateriilor;
   • întreprinderile producătoare de celule și panouri fotovoltaice;
   • întreprinderile din piața de stocare a energiei electrice;
   • Ministerul Energiei.

   dollar bill icon

   Rezultat estimat

   PNRR Energie

   • capacitate anuală totală de fabricație și de asamblare a bateriilor de cel puțin 2 GW;
   • dezvoltarea de unități de producție în lanțul valoric al celulelor și panourilor fotovoltaice (producție, asamblare și reciclare) va atinge o capacitate totală anuală de cel puțin 200 MW;
   • instalarea unei capacități totale de stocare a energiei electrice de cel puțin 240 MW;

   Investiția 5: Asigurarea eficienţei energetice în sectorul industrial

   Componenta 6 PNRR Energie

   Bugetul alocat: 64.000.000 euro

   Reducerea riscului de inundații în vederea protejării persoanelor, infrastructurii și obiectivelor socio-economice localizate în zonele de risc.

   people icon

   Cine poate accesa?

   PNRR Energie

   • Întreprinderile active în sectorul de producție;
   • Ministerul Energiei.

   dollar bill icon

   Rezultat estimat

   PNRR Energie

   Realizarea unei reduceri de cel puțin 30% a emisiilor directe și indirecte de GES comparativ cu emisiile ex-ante.

   Consultanță fonduri europene PNRR

   PNRR Energie

   Solicită o evaluare gratuită a proiectului tău în cadrul acestui program de finanțare.

   Despre Academia de Finanțare

   De ce să alegi Academia de Finanțare pentru accesarea componentei 1 PNRR Managementul apei.

   Consultanta Start Up Nation 2022 - Academia de Finantare

   Academia de Finanțare este o platformă dedicată accesării fondurilor nerambursabile europene și naționale.

   Serviciile oferite de noi sunt:

   • estimarea gratuită eligibilității solicitantului și proiectului de investiții;
   • întocmirea documentației solicitate;
   • depunerea cererii de finanțare;
   • servicii de management al proiectului;
   • servicii de audit financiar;
   • întocmirea documentației de plăți și decontări.

   Echipa de consultanță din cadrul Academiei de Finanțare are o experiență de peste 16 ani în pregătirea și implementarea unor proiecte finanțate prin intermediul:

   • SAPARD 2006;
   • Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007 – prezent;
   • Programul Operațional Regional;
   • Programul Operațional de Competitivitate;
   • Programul Comerț Servicii;
   • Programul Microindustrializare;
   • Programul Start Up Nation edițiile 1 și 2;
   • Granturi pentru firmele afectate de Covid;
   • Granturi pentru Horeca.

   Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

   Pin It on Pinterest

   Share This