PNRR Managementul apei

PNRR Managementul apei

Componenta 1

Componenta 1 din cadrul PNRR Managementul apei dispune de un buget total de 1.462.000.000 euro în scopul asigurării sustenabile a apei pentru un viitor sigur al populației, mediului și economiei.

Vezi și celelalte componente ale Programului Național de Redresare și Reziliență.

Investiții în rețele de apă și apă uzată și sprijinirea conectării populației cu venituri mici.

2 reforme

7 investiții

1.462 milioane euro

Componenta 1 PNRR Managementul apei

Componenta 1 din cadrul PNRR Managementul apei face parte din Pilonul 1: Tranziție verde, domeniul de intervenție: Apă și apă uzată, infrastructura de gospodărire a apelor.

Componenta 1 PNRR Managementul apei Academia de finanțare

Componenta 1 PNRR Managementul apei vizează realizarea a 2 reforme:

R1 Consolidarea cadrului de reglementare pentru managementul sustenabil al sectorului de apă și apă uzată și pentru accelerarea accesului populației la servicii de calitate conform directivelor europene;

R2 Reconfigurarea actualului mecanism economic al Administrației Naționale Apele Române (ANAR) în vederea asigurării modernizării și întreținerii sistemului național de gospodărire a apelor, precum și a implementării corespunzătoare a Directivei-cadru privind apa și a Directivei privind inundațiile;

Componenta 1 PNRR Managementul apei urmărește realizarea a 7 investiții:

Pentru Reforma 1:

I1. Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene.

I2. Colectarea apelor uzate în aglomerări mai mici de 2000 de de locuitori echivalenți, care împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă și /sau afectează arii naturale protejate.

I3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente.

Pentru Reforma 2:

I4. Adaptarea la schimbările climatice prin automatizarea și digitalizarea echipamentelor de evacuare și stocare a apei la acumulări existente pentru asigurarea debitului ecologic și creșterea siguranței alimentării cu apă a populației și reducerea riscului la inundații.

I5. Dotarea adecvată a administrațiilor bazinale pentru monitorizarea infrastructurii, prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență

I6. Realizarea cadastrului apelor.

I7. Extinderea rețelei naționale de observații din cadrul Sistemului Meteorologic Integrat Național (SIMIN).

PNRR Managementul apei

Investiția 1: Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți

Investiția 1 din cadrul PNRR Managementul apei vizează extinderea rețelelor de apă și canalizare în localități cuprinse în aglomerările mai mari de 2000 de locuitori echivalenți

people icon

Cine poate accesa?

PNRR Managementul apei

Alocarea va fi direcționată prioritar către aglomerările care au sau care vor avea până la 31.12.2023 stații de epurare a apelor uzate finanțate prin alte surse.

dollar bill icon

Rezultat estimat

PNRR Managementul apei

  Investițiile vizează realizarea a 1.600 km de rețele de distribuție a apei și cel puțin 2.500 km de rețele de canalizare.

  PNRR Managementul apei

  Investiția 2 : Colectarea apelor uzate în aglomerări mai mici de 2.000 de locuitori echivalenți

  Bugetul disponibil va fi direcționat prioritar către localitățile care au sau care vor avea până la 31.12.2023 stații de epurare a apelor uzate finanțate prin alte surse, în special prin intermediul Programului Operațional Infrastructură Mare.

  people icon

  Cine poate accesa?

  PNRR Managementul apei

  Investițiile vor fi implementate de către autoritățile publice locale în parteneriat cu operatorii sistemelor existente.

  dollar bill icon

  Rezultat estimat

  PNRR Managementul apei

   Investițiile vizează realizarea a 12.900 de sisteme individuale sau alte sisteme corespunzătoare și cel puțin 400 km de rețele de canalizare.

   PNRR Managementul apei

   Investiția 3 : Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente

   Finanțarea nerambusabilă este acordată în scopul sprijinirii familiilor şi persoanelor singure cu venituri reduse pentru plata cheltuielilor de branşare/racordare la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare.

   people icon

   Cine poate accesa?

   PNRR Managementul apei

   Autoritățile locale prin operatorii publici de apă și canalizare care administrează sistemele edilitare vizate.

   dollar bill icon

   Rezultat estimat

   PNRR Managementul apei

    Conectarea la rețea a cel puțin 88.400 de gospodării prin intermediul programului național „Prima conectare la apă și canalizare” .

    PNRR Managementul apei

    Investiția 4: Reabilitarea liniilor de apărare existente în conformitate cu Directiva privind Inundațiile și cu Strategia Națională pentru Managementul Riscului la Inundații

    Finanțarea nerambusabilă va urmări zonele în care s-au produs cele mai multe deversări și breșe în liniile de apărare împotriva inundațiilor în ultimii 7 ani.

    people icon

    Cine poate accesa?

    PNRR Managementul apei

    Planurile de Gestionare a Bazinului Hidrografic și în Planurile de Gestionare a riscurilor de inundații.

    dollar bill icon

    Rezultat estimat

    PNRR Managementul apei

     Realizlarea a cel puțin 510 km de linii de apărare împotriva inundațiilor.

     PNRR Managementul apei

     Investiția 5: Dotarea adecvată a administrațiilor bazinale pentru monitorizarea infrastructurii, prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență

     Echiparea a 11 administrații bazinale cu dotări necesare pentru prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență.

     people icon

     Cine poate accesa?

     PNRR Managementul apei

     Investițiile vor fi implementate de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) prin Administrația Națională „Apele Române” (ANAR) și cele 11 administrații bazinale.

     dollar bill icon

     Rezultat estimat

     PNRR Managementul apei

      

     • Echipamente de investigare și monitorizare;
     • Vehicule pentru intervenții;
     • Echipamente hardware și software.

     PNRR Managementul apei

     Investiția 6: Realizarea cadastrului apelor

     Prin intermediul acestei finanțări se urmărește elimitarea rapidă a albiilor minore a cursurilor de apă, utilizând tehnici de interpretare și prelucrare semiautomată a informațiilor satelitare disponibile la nivel mondial și european.

     people icon

     Cine poate accesa?

     PNRR Managementul apei

     Investițiile vor fi implementate de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) prin Administrația Națională „Apele Române” (ANAR) și cele 11 administrații bazinale.

     dollar bill icon

     Rezultat estimat

     PNRR Managementul apei

      Achiziționarea unui model digital de teren (DTM)/ model digital de suprafață (DSM) unitar la nivel național. 

      PNRR Managementul apei

      Investiția 7: Extinderea rețelei naționale de observații din cadrul Sistemului Meteorologic Integrat Național

      Creșterea capacității de avertizare a populației cu privire la fenomenele de vreme severă imediată (de tip nowcasting) și a gradului de realizare al prognozelor meteorologice.

      people icon

      Cine poate accesa?

      PNRR Managementul apei

      Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) va încheia protocoale cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

      .dollar bill icon

      Rezultat estimat

      PNRR Managementul apei

       Extinderea rețelei naționale de observații meteorologice existente prin achiziția a 300 de stații meteorologice automate. 

       Consultanță fonduri europene PNRR

       PNRR Managementul apei

       Solicită o evaluare gratuită a proiectului tău în cadrul acestui program de finanțare.

       Despre Academia de Finanțare

       De ce să alegi Academia de Finanțare pentru accesarea componentei 1 PNRR Managementul apei.

       Consultanta Start Up Nation 2022 - Academia de Finantare

       Academia de Finanțare este o platformă dedicată accesării fondurilor nerambursabile europene și naționale.

       Serviciile oferite de noi sunt:

       • estimarea gratuită eligibilității solicitantului și proiectului de investiții;
       • întocmirea documentației solicitate;
       • depunerea cererii de finanțare;
       • servicii de management al proiectului;
       • servicii de audit financiar;
       • întocmirea documentației de plăți și decontări.

       Echipa de consultanță din cadrul Academiei de Finanțare are o experiență de peste 16 ani în pregătirea și implementarea unor proiecte finanțate prin intermediul:

       • SAPARD 2006;
       • Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007 – prezent;
       • Programul Operațional Regional;
       • Programul Operațional de Competitivitate;
       • Programul Comerț Servicii;
       • Programul Microindustrializare;
       • Programul Start Up Nation edițiile 1 și 2;
       • Granturi pentru firmele afectate de Covid;
       • Granturi pentru Horeca.

       Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

       Pin It on Pinterest

       Share This