PNRR Managementul deșeurilor

PNRR Managementul deșeurilor

Componenta 3

Componenta 3 din cadrul PNRR Managementul deșeurilor dispune de un buget total de 1.239.010.000 euro în scopul accelerării procesului de extindere și modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor în România.

Accentul se va pune pe colectarea separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile și tranziției la economia circulară.

Vezi și celelalte componente ale Programului Național de Redresare și Reziliență.

Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale și a capacităților instituționale de monitorizare publică.

1 reformă

3 investiții

1.239,01 milioane euro

Componenta 3 PNRR Managementul deșeurilor

Componenta 3 din cadrul PNRR Managementul deșeurilor face parte din Pilonul 1: Tranziție verde, domeniul de intervenție: Managementul deșeurilor.

Componenta 2 PNRR Păduri și protecția biodiversității Academia de Finanțare

Componenta 3 PNRR Managementul deșeurilor vizează realizarea următoarei reforme:

R1. Îmbunătățirea guvernanței în domeniul gestionării deșeurilor în vederea accelerării tranziției către economia circulară

Componenta 3 PNRR Managementul deșeurilor urmărește realizarea a 3 investiții:

I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune.
I2. Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd și al altor deșeuri agricole compostabile.
I3. Dezvoltarea capacităților instituționale de monitorizare publică și control pentru gestionarea deșeurilor și prevenirea poluării

PNRR Managementul deșeurilor

Investiția 1: Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale

Bugetul alocat: 956.010.000 euro

Investiția 3 din cadrul PNRR Managementul deșeurilor vizează dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor, precum și a infrastructurii de gestionare a deșeurilor provenite de la populație la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune.

people icon

Tipuri de proiecte

PNRR Managementul deșeurilor

 • colectarea separată a deșeurilor menajere;
 • insule ecologice digitalizate vor asigura colectarea separată a deșeurilor menajere;
 • centrele integrate de colectare prin aport voluntar;
 • reducerea efectelor negative ale deșeurilor asupra mediului și reducerea consumului de resurse primare.

dollar bill icon

Rezultat estimat

PNRR Managementul deșeurilor

 

 • cel puțin 815 de centre de colectare prin aport voluntar;
 • cel puțin 20.752 de insule ecologice digitalizate;
 • 26 de instalații de reciclare a deșeurilor

PNRR Managementul deșeurilor

Investiția 2: Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd și al altor deșeuri agricole compostabile

Bugetul alocat: 255.000.000 euro

Măsura de investiții vizează în principal dezvoltarea de sisteme de colectare și valorificare a gunoiului de grajd.

people icon

Autoritatea de implementare

PNRR Managementul deșeurilor

Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor prin unitatea de implementare a proiectului Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi.

dollar bill icon

Rezultat estimat

PNRR Managementul deșeurilor

  Punerea în funcțiune a 254 de sisteme integrate de colectare a deșeurilor agricole compostabile.

  PNRR Managementul deșeurilor

  Investiția 3 : Echipamente de monitorizare și control pentru Garda Națională de Mediu

  Bugetul alocat: 13.000.000 euro

  Creșterea gradului de trasabilitate a deșeurilor, o vizibilitate sporită în traseul real al transporturilor de deșeuri și, implicit, reducerea cantităților de deșeuri transportate ilicit și/sau abandonate în natură.

  people icon

  Cine poate accesa?

  PNRR Managementul deșeurilor

  Garda Națională de Mediu.

  dollar bill icon

  Rezultat estimat

  PNRR Managementul deșeurilor

   400 de misiuni de control vor fi efectuate de comisariatele Gărzii Naționale de Mediu cu ajutorul noilor echipamente digitale.

   Consultanță fonduri europene PNRR

   PNRR Managementul deșeurilor

   Solicită o evaluare gratuită a proiectului tău în cadrul acestui program de finanțare.

   Despre Academia de Finanțare

   De ce să alegi Academia de Finanțare pentru accesarea componentei 1 PNRR Managementul apei.

   Consultanta Start Up Nation 2022 - Academia de Finantare

   Academia de Finanțare este o platformă dedicată accesării fondurilor nerambursabile europene și naționale.

   Serviciile oferite de noi sunt:

   • estimarea gratuită eligibilității solicitantului și proiectului de investiții;
   • întocmirea documentației solicitate;
   • depunerea cererii de finanțare;
   • servicii de management al proiectului;
   • servicii de audit financiar;
   • întocmirea documentației de plăți și decontări.

   Echipa de consultanță din cadrul Academiei de Finanțare are o experiență de peste 16 ani în pregătirea și implementarea unor proiecte finanțate prin intermediul:

   • SAPARD 2006;
   • Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007 – prezent;
   • Programul Operațional Regional;
   • Programul Operațional de Competitivitate;
   • Programul Comerț Servicii;
   • Programul Microindustrializare;
   • Programul Start Up Nation edițiile 1 și 2;
   • Granturi pentru firmele afectate de Covid;
   • Granturi pentru Horeca.

   Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

   Pin It on Pinterest

   Share This