PNRR Păduri și protecția biodiversității

PNRR Păduri și protecția biodiversității

Componenta 2

Componenta 2 din cadrul PNRR Păduri și protecția biodiversității dispune de un buget total de 1.173.000.000 euro în scopul armonizării practicilor de management forestier cu cele privind conservarea biodiversității și protejarea mediului.

Vezi și celelalte componente ale Programului Național de Redresare și Reziliență.

Investiții în domeniul forestier pentru împădurire și reducere a riscurilor generate de viituri.

2 reforme

5 investiții

1.173 milioane euro

Componenta 2 PNRR Păduri și protecția biodiversității

Componenta 2 din cadrul PNRR Managementul apei face parte din Pilonul 1: Tranziție verde, domeniul de intervenție: Păduri și biodiversitate.

Componenta 2 PNRR Păduri și protecția biodiversității Academia de Finanțare

Componenta 2 PNRR Păduri și protecția biodiversității vizează realizarea a 2 reforme:

R1. Reforma sistemului de management și a celui privind guvernanța în domeniul forestier prin dezvoltarea unei noi Strategii forestiere naționale și a legislației subsecvente

R.2 – Reforma sistemului de management al ariilor naturale protejate în vederea implementării coerente și eficiente a Strategiei europene privind biodiversitatea

Componenta 2 PNRR Păduri și protecția biodiversității urmărește realizarea a 5 investiții:

Pentru Reforma 1:

I1. Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane;
I2. Dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere;
I5. Sisteme integrate de reducere a riscurilor generate de viituri torențiale în bazinete forestiere expuse unor astfel de fenomene.

Pentru Reforma 2:

I3. – Actualizarea planurilor de management aprobate și identificarea zonelor potențiale de protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei UE privind biodiversitatea pentru 2030;
I4. – Investiții integrate de reconstrucție ecologică a habitatelor și conservarea speciilor aferente pajiștilor, zonelor acvatice și dependente de apă.

PNRR Păduri și protecția biodiversității

Investiția 1: Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane

Bugetul alocat: 730.000.000 euro

Investiția 2 din cadrul PNRR Păduri și protecția biodiversității vizează realizarea de noi păduri și suprafețe cu vegetație forestieră în zonele vulnerabile la schimbările climatice.

people icon

Cine gestionează fondurile?

PNRR Păduri și protecția biodiversității

Autoritatea de implementare care va gestiona linia de finanțare este Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

dollar bill icon

Rezultat estimat

PNRR Păduri și protecția biodiversității

  Împădurirea sau reîmpădurirea a 56.700 ha  și crerea a 3.150.000 m2 de noi zone de păduri urbane.

  PNRR Păduri și protecția biodiversității

  Investiția 2: Dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere

  Bugetul alocat: 50.000.000 euro

  Dezvoltarea capacităților de producție de material reproducător care sunt adecvate pentru condițiile climatice viitoare modelate pentru România în cantități suficiente cu implicarea atât a Romsilva cât și a sectorului privat

  people icon

  Cine poate accesa?

  PNRR Păsuri și protecția biodiversității

  Deținătorii și administratorii de păduri având în vedere diferitele forme de proprietate: Romsilva, administratori sau proprietari privați de păduri, UAT care dețin păduri, operatori economici privați atestați să producă puieți.

  dollar bill icon

  Rezultat estimat

  PNRR Păduri și protecția biodiversității

   Operaționalizarea a cel puțin 90 de pepiniere noi și renovate. Producerea unei diversități cât mai mari de specii și proveniențe autohtone de puieți.

   Modernizarea și înființarea de pepiniere.

   PNRR Managementul apei

   Investiția 3 : Actualizarea planurilor de management aprobate și identificarea zonelor potențiale de protecție strictă în habitate naturale terestre și marine

   Bugetul alocat: 125.000.000 euro

   Monitorizarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară.

   people icon

   Cine poate accesa?

   PNRR Păduri și protecția biodiversității

   Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate prin contractarea de expertiză tehnică de specialitate dar și prin utilizarea resurselor interne de expertiză.

   dollar bill icon

   Rezultat estimat

   PNRR Păduri și protecția biodiversității

    Un număr de minim 250 de arii naturale protejate, pentru care se va asigura cartarea și inventarierea distribuției habitatelor și speciilor. Sunpt propuse unele schimbări legislative.

    PNRR Păduri și protecția biodiversității

    Investiția 4: Investiții integrate de reconstrucție ecologică a habitatelor și conservarea speciilor aferente pajiștilor, zonelor acvatice și dependente de apă

    Bugetul alocat: 245.000.000 euro

    Eliminarea obstacolelor din cursurile de apă în scopul facilitării refacerii conectivității habitatelor și speciilor dependente.

    people icon

    Cine poate accesa?

    PNRR Păduri și protecția biodiversității

    Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor prin:

    • Administrația Națională Apele Române și Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate;
    • Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării.

    dollar bill icon

    Rezultat estimat

    PNRR Păduri și protecția biodiversității

     Eliminarea obstacolelor din cursurile de apă în scopul facilitării refacerii conectivității habitatelor și speciilor dependente.

     Cel puțin 2 800 ha de habitate de pajiști vor fi refăcute din punct de vedere ecologic.

     PNRR Păduri și protecția biodiversității

     Investiția 5: Sisteme integrate de reducere a riscurilor generate de viituri torențiale în bazinete forestiere expuse unor astfel de fenomene

     Bugetul alocat: 22.000.000 euro

     Reducerea riscului de inundații în vederea protejării persoanelor, infrastructurii și obiectivelor socio-economice localizate în zonele de risc.

     people icon

     Cine poate accesa?

     PNRR Păduri și protecția biodiversității

     Regia Națională a Pădurilor – Romsilva și proprietarii / administratorii de păduri.

     dollar bill icon

     Rezultat estimat

     PNRR Păduri și protecția biodiversității

     Restaurarea a cel puțin 30 km de albii torențiale și refacerea a cel puțin 4 ha de teren prin reîmpădurire.

     Consultanță fonduri europene PNRR

     PNRR Păduri și protecția biodiversității

     Solicită o evaluare gratuită a proiectului tău în cadrul acestui program de finanțare.

     Despre Academia de Finanțare

     De ce să alegi Academia de Finanțare pentru accesarea componentei 1 PNRR Managementul apei.

     Consultanta Start Up Nation 2022 - Academia de Finantare

     Academia de Finanțare este o platformă dedicată accesării fondurilor nerambursabile europene și naționale.

     Serviciile oferite de noi sunt:

     • estimarea gratuită eligibilității solicitantului și proiectului de investiții;
     • întocmirea documentației solicitate;
     • depunerea cererii de finanțare;
     • servicii de management al proiectului;
     • servicii de audit financiar;
     • întocmirea documentației de plăți și decontări.

     Echipa de consultanță din cadrul Academiei de Finanțare are o experiență de peste 16 ani în pregătirea și implementarea unor proiecte finanțate prin intermediul:

     • SAPARD 2006;
     • Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007 – prezent;
     • Programul Operațional Regional;
     • Programul Operațional de Competitivitate;
     • Programul Comerț Servicii;
     • Programul Microindustrializare;
     • Programul Start Up Nation edițiile 1 și 2;
     • Granturi pentru firmele afectate de Covid;
     • Granturi pentru Horeca.

     Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

     Pin It on Pinterest

     Share This