PNRR Valul renovării

PNRR Valul renovării

Componenta 5

Prin intermediul componentei 5 PNRR Valul Renovării se va urmări îmbunătățirea fondului construit printr-o abordare integrată a eficienței energetice, a consolidării seismice, a reducerii riscului la incendiu și a tranziției către clădiri verzi și inteligente.

Vezi și celelalte componente ale Programului Național de Redresare și Reziliență.

Instituirea unui fond pentru ”Valul Renovării” care să finanțeze lucrări de îmbunătățire a eficienței energetice a fondului construit existent

2 reforme

4 investiții

2.200 milioane euro

Componenta 5 PNRR Valul renovării

Componenta 5 din cadrul PNRR Valul renovării face parte din Pilonul 1: Tranziție verde, domeniul de politică: Tranziția verde.

Componenta 2 PNRR Păduri și protecția biodiversității Academia de Finanțare

Componenta 5 PNRR Valul renovării vizează realizarea a 2 reforme:

R1. – Realizarea unui cadru normativ simplificat și actualizat care să sprijine implementarea investițiilor în tranziția spre clădiri verzi și reziliente;

R2. – Cadrul strategic, normativ și procedural care să sprijine reziliența seismică a fondului construit.

Componenta 5 PNRR Valul renovării urmărește realizarea a 4 investiții:

Pentru Reforma 1:

I1. – Instituirea unui fond pentru ”Valul Renovării” care să finanțeze lucrări de îmbunătățire a eficienței energetice a fondului construit existent, printr-un program de investiții structurat în două axe, una dedicată clădirilor private și alta clădirilor publice;

I2. – Realizarea Registrului național al clădirilor, sistem informatic georeferențiat (logbook conform strategiei Renovation wave) și implementarea treptată a pașaportului energetic al clădirilor;

I3. – Consolidarea capacității profesionale a specialiștilor și lucrătorilor din domeniul construcțiilor prin dezvoltarea de cursuri de formare privind eficiența energetică a construcțiilor;

I4. – Economie circulară și creșterea eficienței energetice a clădirilor istorice.

Investiția 5 Instituirea unui fond pentru ”Valul Renovării” care să finanțeze lucrări de îmbunătățire a eficienței energetice a fondului construit existent

Componenta 5 PNRR Valul renovării

Bugetul alocat: 2.170.000.000 euro

Investiția 1 din cadrul PNRR Valul renovării finanțarea a două axe: 

Axa 1 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale

Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice

people icon

Cine poate accesa fondurile?

PNRR Valul renovării

 • axa 1: administrația publică locală (UAT-uri), inclusiv autoritățile administrației publice locale de la nivelul sectoarelor municipiului București;
 • axa 2: autorități publice centrale și locale, parteneriate.

dollar bill icon

Apeluri de proiecte

PNRR Valul renovării

  Apelurile de proiecte vor include criterii de selecție referitoare la îndeplinirea cerinței relevante de reducere a consumului de energie pentru încălzire de cel puțin 50% față de consumul anual de energie pentru încălzire înainte de renovarea fiecărei clădiri.

  Investiția 2 Realizarea Registrului național al clădirilor

  Componenta 5 PNRR Valul renovării

  Bugetul alocat: 5.000.000 euro

  Dezvoltarea unei baze de date pentru clădiri, care să integreze rezultatele diferitelor programe de renovare pe parcursul implementării strategiei de renovare și strategiei de reducere a riscului seismic.

  people icon

  Cine poate accesa?

  PNRR Valul renovării

  Autorități publice centrale și locale.

  dollar bill icon

  Rezultat estimat

  PNRR Valul renovării

   Modernizarea serviciilor publice digitale.

   Investiția 3 Consolidarea capacității profesionale a specialiștilor și lucrătorilor din domeniul construcțiilor prin dezvoltarea de cursuri de formare privind eficiența energetică a construcțiilor

   Componenta 5 PNRR Valul revonovării

   Bugetul alocat: 3.000.000 euro

   Consolidarea capacității profesionale a specialiștilor și lucrătorilor în domeniul construcțiilor prin dezvoltarea de cursuri de pregătire în renovarea energetică.

   people icon

   Cine poate accesa?

   PNRR Valul renovării

   MDLPA va coordona implementarea acestei investiții în parteneriat cu:

   • instituții de invățământ superior;
   • instituții din Sistemul Național de cercetare-dezvoltare, cu profil relevant pentru domeniul construcțiilor civile, instalațiilor și arhitecturii;
   • orice altă entitate care are capacitatea de a furniza expertiză în domeniu.

   dollar bill icon

   Rezultat estimat

   PNRR Valul renovării

    Dezvoltarea de concepte de formare pentru instruiri în domeniul performanței energetice a clădirilor și al auditului energetic, pentru:

    • proiectanți
    • ingineri,
    • arhitecți,
    • verificatori de proiecte,
    • experți tehnici
    • auditori energetici pentru clădiri

    Investiția 4 Economie circulară și creșterea eficienței energetice a clădirilor istorice

    Componenta 5 PNRR Valul renovării

    Bugetul alocat: 14.850.000 euro

    Susținerea eficienței energetice prin dezvoltarea și testarea de materiale noi și soluții tehnologice a clădirilor istorice, dar și  prin asigurarea întreținerii regulate a clădirilor istorice.

    people icon

    Cine poate accesa?

    PNRR Valul renovării

    Ministerul Culturii prin Institutul Național al Patrimoniului va implementa această investiție.

    dollar bill icon

    Rezultat estimat

    PNRR Păduri și protecția biodiversității

     Înființarea și dotarea unui centru-pilot prin intermediul căruia vor fi auditate spre demolare clădiri sau părți de clădiri istorice.

     Consultanță fonduri europene PNRR

     PNRR Valul renovării

     Solicită o evaluare gratuită a proiectului tău în cadrul acestui program de finanțare.

     Despre Academia de Finanțare

     De ce să alegi Academia de Finanțare pentru accesarea componentei 1 PNRR Managementul apei.

     Consultanta Start Up Nation 2022 - Academia de Finantare

     Academia de Finanțare este o platformă dedicată accesării fondurilor nerambursabile europene și naționale.

     Serviciile oferite de noi sunt:

     • estimarea gratuită eligibilității solicitantului și proiectului de investiții;
     • întocmirea documentației solicitate;
     • depunerea cererii de finanțare;
     • servicii de management al proiectului;
     • servicii de audit financiar;
     • întocmirea documentației de plăți și decontări.

     Echipa de consultanță din cadrul Academiei de Finanțare are o experiență de peste 16 ani în pregătirea și implementarea unor proiecte finanțate prin intermediul:

     • SAPARD 2006;
     • Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007 – prezent;
     • Programul Operațional Regional;
     • Programul Operațional de Competitivitate;
     • Programul Comerț Servicii;
     • Programul Microindustrializare;
     • Programul Start Up Nation edițiile 1 și 2;
     • Granturi pentru firmele afectate de Covid;
     • Granturi pentru Horeca.

     Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

     Pin It on Pinterest

     Share This