Consultanță fonduri europene

PNS DR 12 Consolidarea exploatațiilor tinerilor fermieri instalați

Depunere în perioada: 2024

conference illustration 07

PNS DR 12 Consolidarea exploatațiilor tinerilor fermieri instalați

Prezentarea programului de finanțare

Tinerii fermieri instalați și fermierii cu vârsta de până la 45 de ani pot accesa programul PNS DR 12 Consolidarea exploatațiilor tinerilor fermieri instalați. Ajutorul financiar nerambursabil este de până la 200.000 de euro, iar contribuția proprie solicitată este de 65% sau 80%, în funcție de prevederile ghidului solicitantului. 

Condiții de eligibilitate pentru proiect și solicitant

Condițiile de eligibilitate pentru solicitant și proiectul de investiții pot suferi modificări în urma publicării ghidului final al solicitantului. Verifică periodic aceste informații până la data depunerii cererii de finanțare.

+ 1. Valoarea ajutorului financiar nerambursabil
 • Valoarea maximă a sprijinului public este de 200.000 euro/proiect;
 • Pentru tinerii fermieri, ajutorul financiar nerambursabil este de 80% din costurile eligibile;
 • Pentru alte categorii de beneficiari, ajutorul financiar nerambursabil este de 65% din costurile eligibile;
 • Tipul finanțării: rambursarea costurilor eligibile suportate efectiv de beneficiar;
 • În cazul plantațiilor pomicole se vor aplica costuri unitare;
+ 2. Categorii de solicitanți eligibili
 • Tinerii fermieri care au finalizat implementarea planului de afaceri în cadrul submăsurii 6.1 din PNDR 2014-2020, inclusiv în perioada de tranziție;
 • Fermierii care s-au instalat cu cel mult 5 ani înaintea depunerii cererii de sprijin pentru această intervenție, având vârsta de până la 45 ani la momentul depunerii cererii de finanțare și sunt șefi ai exploatației agricole.
+ 3. Condiții de eligibilitate
 • Solicitantul va figura în sistemul APIA/ANSVSA (după caz), anterior depunerii cererii de finanțare, cu forma de desfășurare a activității economice cu care solicită sprijin prin prezenta intervenție;
 • Ferma agricolă trebuie să aibă o dimensiune economică de minimum 12.000 € SO;
 • Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;
 • Solicitantul trebuie să dețină calitatea de șef al exploatației;
 • Solicitantul trebuie să demonstreze deținerea de competențe profesionale în raport cu proiectul;
 • Solicitantul nu va reduce dimensiunea economică cu mai mult de 15% în perioada de monitorizare, cu excepția pepinierelor. Cu toate acestea, dimensiunea economică a exploatației agricole nu va scădea, în nicio situație, sub pragul minim de 12.000 SO.
+ 4. Investiții eligibile
 • construcții (noi și/sau modernizări);
 • înființarea și modernizarea fermelor pomicole;
 • unități de condiționare și/sau depozitare;
 • unități de procesare de la nivelul de fermei;
 • achiziția, inclusiv prin leasing, de utilaje agricole
  comercializare/marketing la nivel de exploatație, inclusiv magazine la poarta fermei sau rulotele alimentare;
 • sisteme de avertizare timpurie asupra fenomenelor meteorologice nefavorabile;
 • echipamente pentru producerea și/sau distribuirea furajelor ca hrană pentru animalele din fermă;
 • utilizarea soluțiilor digitale pentru practicarea agriculturii de precizie;
 • căi de acces în cadrul fermei, inclusiv utilități și racordări;
 • producerea şi utilizarea energiei (electrice și/sau termice) din surse regenerabile;
 • producerea și utilizarea energiei regenerabile din valorificarea biomasei;
 • investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES;
 • obținerea de fertilizanți organici din valorificarea biomasei;
 • sisteme de management a calității;
 • tehnologii (know‐how), patente și licențe;
 • software, identificat ca necesar în documentația tehnico‐economică;
 • Marketingul produselor obținute.
+ 5. Criterii de selecție
 • Tinerii fermieri trebuie să aibă studii în domeniul în care se realizează proiectul;
 • Ferma trebuie să fie înscrisă într-o formă asociativă;
 • Proiectul trebuie să prevadă tehnologii și tehnici de producție moderne cu impact redus asupra mediului;
 • Proicetul trebuie să prevadă eficientizarea utilizării resurselor naturale;
 • Se va acorda punctaj suplimentar pentru deținerea exploatației în proprietate.

Află mai multe

detalii

Scrie-ne întrebările tale legate de acest program de finanțare și-ți vom oferi în cel mai scurt timp toate detaliile necesare.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest