Consultanță fonduri europene

PNS DR 13 Achiziții de utilaje agricole pentru sectorul vegetal

  Depunere în perioada: 2024

  conference illustration 07

  PNS DR 13 Achiziții de utilaje agricole

   Prezentarea programului de finanțare

   Fermierii organizați ca PFA, ÎI sau IF, dar și societățile comerciale, cooperativele și grupurile de producători din sectorul vegetal pot obține până la 300.000 de euro pentru achiziția de utilaje și echipamente agricole. Contribuția proprie necesară este de 35% din valorea eligibilă a investiției. Ajutorul nerambursabil este acordat prin intermediul PNS DR 13 Achiziții de utilaje agricole pentru sectorul vegetal. 

    Condiții de eligibilitate

    Prin intermediul PNS DR 13 Achiziții de utilaje agricole sunt eligibile investițiile realizate în cadrul exploatațiilor agricole vegetale din România. Verifică mai jos condițiile de eligibilitate pentru proiect și solicitant.

    + 1. Valoarea și tipul ajutorului financiar nerambursabil
    • Valoare maximă a ajutorului financiar nerambursabil este de 300.000 euro / proiect
    • Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de maximum 65% din costurile eligibile.
    • Tipul finanțării: rambursarea costurilor eligibile suportate efectiv de beneficiar
    + 2. Solicitanți eligibili
    • Fermieri cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
    • Cooperative agricole și societățile cooperative;
    • Grupuri și organizații de producători.
    + 3. Condiții de eligibilitate
    • Fermă cu o dimensiune economică de minimum 12.000 € SO;
    • Solicitantul va figura în sistemul APIA/ANSVSA (după caz), anterior depunerii cererii de finanțare, cu forma de desfășurare a activității economice cu care solicită sprijin;
    • Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției.
    + 4. Investiții eligibile
    • Extinderea/modernizarea fermelor vegetale respectiv pentru culturi de câmp, prin achiziția de echipamente și utilaje agricole performante;
    • Achiziția de remorci și semiremorci tehnologice, pentru îngrășăminte și soluții de protecție a plantelor;
     Utilaje cu un consum redus de energie, precum și alte investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES;
    • Utilizarea soluțiilor digitale și de agricultura de precizie;
    • Echipamente de irigații atât pentru înființarea şi/sau modernizare în cadrul fermei (doar simple achiziții care nu implică lucrări de construcții-montaj);
    • Tehnologii (know-how), patente și licențe pentru pregătirea implementării proiectului;
     Software, identificat ca necesar.
    + 5. Criterii de selecție
    • Ferma trebuie să fie înscrisă într-o formă asociativă;
    • Se va puncta consolidarea fermelor medii;
    • Proiectul trebuie să prevadă achiziția de tehnologii și tehnici de producție moderne cu impact redus asupra mediului;
    • Asigurarea echității accesării fondurilor europene (șanse mai mari pentru fermele care nu au mai accesat fonduri în perioada 2014-2020).

    Află mai multe

    detalii

    Scrie-ne întrebările tale legate de acest program de finanțare și-ți vom oferi în cel mai scurt timp toate detaliile necesare.

    Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

    Pin It on Pinterest