Consultanță fonduri europene

PNS DR 14 Investiții în fermele mici

Depunere în perioada: 2024

conference illustration 07

PNS DR 14 Investiții în fermele mici

Prezentarea programului de finanțare

Prin intermediul PNS DR 14 Investiții în fermele mici, fermierii pot accesa un ajutor financiar nerambursabil de 50.000 de euro, cu o contribuție proprie de 15% din valoarea eligibilă a investiției. Banii pot fi utilizați pentru achiziția de utilaje, echipamente necesare în cadrul exploatației agricole. 

Condiții de eligibilitate pentru solicitanți

Prin intermediul DR 14 Investiții în fermele mici sunt încurajate achizițiile de utilaje agricole, realizarea de lucrări de construcții, investiții în agricultura ecologică și noi tehnologii pentru eficientizarea producției sau reducerea consumurilor de apă și energie. Verifică mai jos condițiile generale de eligibilitate.

+ 1. Valoarea și tipul ajutorului financiar nerambursabil
 • Sprijinul public nerambursabil maxim este de 50.000 Euro/proiect;
 • Ajutor financiar nerambursabil de cel mult 85% din costurile eligibile;
 • Tipul finanțării: rambursarea costurilor eligibile suportate efectiv de beneficiar.
+ 2. Categorii de solicitanți eligibili
 • Fermierii, cu excepția persoanelor fizice neautorizate.
+ 3. Condiții de eligibilitate pentru proiect și solicitant
 • Ferme cu o dimensiune economică cuprinsă între 4.000 și 11.999 SO, respectiv 2.000 și 11.999 SO pentru fermele zootehnice populate cu rase autohtone;
 • Solicitantul va figura în sistemul APIA/ANSVSA (după caz), anterior depunerii cererii de finanțare, cu forma de desfășurare a activității economice cu care solicită sprijin;
 • Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;
 • Solicitantul nu va reduce dimensiunea economică pe durata de execuție a contractului cu mai mult de 15%. Cu toate acestea, dimensiunea economică a exploatației agricole nu va scădea, în nicio situație, sub pragurile minime de 4.000 SO, respectiv 2000 SO (după caz).
+ 4. Categorii de investiții eligibile
 • Construirea, modernizarea sau amenajarea construcțiilor cu destinație agricolă;
 • Amenajarea facilităților de gestionare adecvată a gunoiului de grajd;
 • Investițiile în unitățile de condiționare și/sau depozitare și/sau procesare;
 • Achiziționarea de mașini agricole specializate și echipamente noi;
 • Asigurarea accesului la utilități în cadrul exploatației agricole;
 • Adoptarea soluțiilor digitale și practicarea unei agriculturi de precizie;
 • Înființarea şi/sau modernizarea echipamentelor pentru irigații în cadrul fermei;
 • Echipamente și instalații noi pentru energie din surse regenerabile;
 • Obținerea de fertilizanți organici din valorificarea biomasei;
 • Unități de condiționare și/sau depozitare, procesare de la nivelul de fermei;
 • Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe;
 • Achiziţionarea de software.
+ 5. Criterii de selecție și punctaj
 • Dezvoltarea fermelor de mici dimensiuni din zona montană;
 • Investiții în fermele de creștere a animalelor din rase autohtone;
 • Promovarea fermelor de mici dimensiuni care au o vechime mai mare de 5 ani;
 • Ferma trebuie să fie înscrisă într-o formă asociativă.

Află mai multe

detalii

Scrie-ne întrebările tale legate de acest program de finanțare și-ți vom oferi în cel mai scurt timp toate detaliile necesare.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest