Consultanță fonduri europene

PNS DR 15 Investiții în exploatațiile pomicole

Depunere în perioada: 8 ian – 30 apr 2024

conference illustration 07

PNS DR 15 Investiții în exploatațiile pomicole

Prezentarea programului de finanțare

Achiziția de utilaje pentru pregătirea terenului, întreținerea culturilor sau procesarea fructelor obținute în livezile proprii pot fi susținute financiar prin intermediul PNS DR 15 Investiții în exploatațiile pomicole. 

Ajutorul financiar nerambusabil este de până la 65% din valoarea totală a investiției eligibile, fără a depăși valoarea de 1.500.00o de euro.

Ajutorul financiar poate fi accesat de către fermierii organizați ca PFA, ÎI, IF, societăți comerciale, cooperative agricole sau grupuri de producători. 

Condiții de eligibilitate pentru solicitanți

Prin intermediul DR 15 Investiții în exploatații pomicole se vor achiziționa utilaje și echipamente pentru pregătirea terenului și întreținerea culturilor, recoltare, dar și procesare. Află condițiile de eligibilitate pentru proiecte și solicitanți mai jos.

+ 1. Valoarea și tipul ajutorului financiar nerambursabil
 • Valoare ajutor nerambursabil: până la 1.500.000 de euro / fermă;
 • Intensitate: cel mult 65% din costurile eligibile;
 • Rambursarea costurilor eligibile suportate efectiv de beneficiar.
+ 2. Categorii de solicitanți eligibili
 • fermieri cu excepția persoanelor fizice;
 • cooperative agricole și societățile cooperative agricole;
 • grupuri și organizații de producători.
+ 3. Condiții de eligibilitate pentru proiect și solicitant
 • Solicitantul trebui să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării investiției;
 • Solicitantul va figura în sistemul APIA/ANSVSA (după caz), anterior depunerii cererii de finanțare, cu forma de desfășurare a activității economice cu care solicită sprijin;
 • În cazul proiectelor de procesare/depozitare/condiționare minimum 50% din produsele pomicole care sunt supuse procesării/depozitării/condiționării, trebuie să provină din exploatația pomicolă proprie și/sau din exploatațiile membrilor;
 • Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minimum 4000 SO, iar suprafața înființată/replantată prevăzută prin proiect trebuie să fie echivalentă cu minimum 3000 euro SO;
 • Solicitantul trebuie să prezinte proiectul tehnic avizat.
+ 4. Categorii de investiții eligibile
 • înființarea și modernizarea fermelor pomicole;
 • sisteme de avertizare timpurie asupra fenomenelor meteorologice nefavorabile;
 • facilități aferente asigurării igienei și biosecurității la nivel de fermă;
 • înființarea și modernizarea pepinierelor pomicole, inclusiv în creșterea suprafețelor ocupate de material săditor;
 • unități de condiționare și/sau depozitare;
 • unități de procesare de la nivelul fermei;
 • comercializare/marketing la nivel de exploatație, inclusiv magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare;
 • Producerea şi utilizarea energiei (electrice si/sau termice) din surse regenerabile;
 • Investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES;
 • utilizarea soluțiilor digitale la nivel de fermă;
 • echipamente pentru irigații în cadrul fermei;
 • căi de acces în cadrul fermei, inclusiv utilități și racordări;
 • sisteme de management a calităţii şi de siguranţă alimentară;
 • tehnologii (know‐how), patente şi licenţe;
 • Marketingul produselor obținute.
+ 5. Criterii de selecție și punctaj
 • Înființarea de plantații, pepiniere sau reconversie de plantații pomicole;
 • Asigurarea echității accesării fondurilor europene (șanse mai mari pentru fermele care nu au mai accesat fonduri în perioada 2014-2020);
 • Investiții în soiuri cu rezistență genetică la boli și dăunători;
 • Firmele cu istoric de cel puțin 3 ani și profit în ultimii 2 ani;
 • Ferma trebuie să fie înscrisă într-o formă asociativă;
 • Deținerea exploatației în proprietate este mai bine punctată decât contractele de arendă;
 • Investiții în soluții digitale sau agricultura de precizie.

Află mai multe

detalii

Scrie-ne întrebările tale legate de acest program de finanțare și-ți vom oferi în cel mai scurt timp toate detaliile necesare.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest