Consultanță fonduri europene

PNS DR 17 Investiții în sectoarele hamei și struguri de masă

Depunere în perioada:

conference illustration 07

PNS DR 17 Investiții în sectoarele hamei și struguri de masă

Prezentarea programului de finanțare

PNS DR 17 Investiții în sectoarele hamei și struguri de masă acordă un ajutor financiar nerambursabil de până la 1.000.000 de euro din valoarea proiectului de investiții. Contribuția proprie a beenficiarul este de 35% din valoarea eligibilă a investiției, însă acesta va acoperi toate cheltuielile neeligibile ale proiectului.

Ajutorul nerambursabil poate fi accesat de către fermierii din sectorul strugurilor de masă sau al culturii de hamei pentru investiții pentru înființarea sau modernizarea fermelor proprii cu utilaje și echipamente, instalații pentru producția de energie regenerabilă, dar și construcții  pentru procesare și condiționare a produselor.

Condiții de eligibilitate pentru solicitanți

Prin intermediul DR 16 Investiții în sectorul legume și cartofi sunt eligibile achizițiile de utilaje agricole pentru pregătirea terenului și întreținerea culturilor, precum și echipamente pentru depozitare și procesare alimentară. Află condițiile generale de eligibilate mai jos.

+ 1. Valoarea și tipul ajutorului financiar nerambursabil
 • Valoare ajutor nerambursabil: până la 1.000.000 de euro / fermă;
  * excepție: simpla achiziție de utilaje și echipamente: max. 300.000 euro / fermă;
 • Intensitate: cel mult 65% din costurile eligibilă;
 • Rambursarea costurilor eligibile suportate efectiv de beneficiar.
+ 2. Categorii de solicitanți eligibili
 • fermieri cu excepția persoanelor fizice;
 • cooperative agricole și societățile cooperative agricole;
 • grupuri și organizații de producători.
+ 3. Condiții de eligibilitate pentru proiect și solicitant
 • Solicitantul va figura în sistemul APIA/ANSVSA (după caz), anterior depunerii cererii de finanțare cu forma de desfășurare a activității economice cu care solicită sprijin;
 • Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minimum 4.000 euro SO pentru struguri de masă și 4105 euro SO pentru hamei;
 • Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;
 • Încadrarea în zona de favorabilitate pentru cultura de hamei;
 • Solicitantul trebuie să prezinte proiectul tehnic avizat de Institutul de profil;
 • Solicitantul nu va reduce dimensiunea economică prevăzută la depunerea cererii de finanțare a exploatației agricole pe durata de execuție a contractului cu mai mult de 15%.
+ 4. Categorii de investiții eligibile
 • înființarea și/sau replantarea culturilor de hamei și struguri de masă;
 • utilaje agricole inclusiv remorci și semiremorci tehnologice;
 • sisteme de avertizare timpurie asupra fenomenelor meteorologice nefavorabile;
 • Unități de condiționare și/sau depozitare la nivel de fermă;
 • unități de procesare de la nivelul fermei, inclusiv dotările aferente;
 • comercializare/marketing la nivel de exploatație
 • Sisteme de susținere noi sau modernizarea acestora;
 • echipamentelor pentru irigații în cadrul fermei;
 • echipamente pentru gestionarea/utilizarea eficientă a îngrășămintelor și/sau a produselor de protecția plantelor;
 • Căi de acces în cadrul fermei, inclusiv utilități și racordări;
 • Producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile;
 • Investiții în agricultura de precizie și/sau legate de utilizarea soluțiilor digitale;
 • Investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES.
+ 5. Criterii de selecție și punctaj
 • Șanse mai mari pentru proiecte care vizează sectorul de struguri de masă;
 • Investiții cu impact redus asupra mediului;
 • Eficientizarea utilizării resurselor naturale;
 • Managementul riscului la nivelul exploatațiilor;
 • Firmele cu istoric de cel puțin 3 ani și profit în ultimii 2 ani;
 • Deținerea în proprietate a fermei.

Află mai multe

detalii

Scrie-ne întrebările tale legate de acest program de finanțare și-ți vom oferi în cel mai scurt timp toate detaliile necesare.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest