Consultanță fonduri europene

PNS DR 18 Investiții în floricultură

Depunere în perioada: 2024

conference illustration 07

PNS DR 18 Investiții în floricultură

Prezentarea programului de finanțare

Investițiile în spațiile de cultură pentru cultivarea florilor, plantelor medicinale și ornamentale sunt finanțate prin intermediul măsurii PNS DR 18 Investiții în floricultură. Fermierii pot obține până la 100.000 de euro nerambursabili și vor asigura o contribuție proprie de 35% din valoara proiectului. Sunt eligibile achizițiile de utilaje și echipamente, construcția spațiilor de cultură, dar și clădiri sau spații pentru condiționare în vederea comercializării.

Condiții de eligibilitate pentru solicitanți

Prin intermediul DR 18 Investiții în floricultură sunt eligibile achizițiile de utilaje agricole pentru pregătirea terenului și întreținerea culturilor, precum și echipamente pentru depozitare. Se pot realiza lucrări de construcții pentru clădiri destinate procesării sau depozitării dar și spații protejate pentru culturile ed flori și plante medicinale. Află condițiile generale de eligibilate mai jos.

+ 1. Valoarea și tipul ajutorului financiar nerambursabil
 • Valoare ajutor nerambursabil: până la 100.000 de euro / fermă;
 • Intensitate: cel mult 65% din costurile eligibilă;
 • Rambursarea costurilor eligibile suportate efectiv de beneficiar.
+ 2. Categorii de solicitanți eligibili
 • fermieri cu excepția persoanelor fizice;
 • Cooperative agricole și societățile cooperative agricole;
 • Grupuri și organizații de producători.
+ 3. Condiții de eligibilitate pentru proiect și solicitant
 • Solicitantul va figura în sistemul APIA/ANSVSA (după caz), anterior depunerii cererii de finanțare cu forma de desfășurare a activității economice cu care solicită sprijin;
 • Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minimum 4.000 euro SO;
 • Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;
 • Solicitantul nu va reduce dimensiunea economică prevăzută la depunerea cererii de finanțare a exploatației agricole pe durata de execuție a contractului cu mai mult de 15%.
+ 4. Categorii de investiții eligibile
 • exploatațiilor specializate în cultura de flori, plante ornamentale, plante medicinale și plante aromatice, atât pentru culturile în câmp cât și pentru culturile în spații protejate;
 • Dotarea tehnică a fermelor cu utilaje agricole;
 • Înființarea, extinderea şi/sau modernizarea unităților de condiționare și/sau depozitare;
  unităților de procesare de la nivelul fermei;
 • comercializare/marketing la nivel de exploatație, inclusiv magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare;
 • echipamentelor pentru irigații în cadrul fermei, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă;
 • echipamente pentru gestionarea/utilizarea eficientă a îngrășămintelor și/sau a produselor de protecția plantelor;
 • utilizarea energiei din surse regenerabile;
 • Investiții în agricultura de precizie și/sau legate de utilizarea soluțiilor digitale;
 • Investiții care contribuie la reducerea emisiilor de GES;
 • Înființarea și/sau modernizarea căilor de acces în cadrul fermei, inclusiv utilități și racordări;
 • sisteme de management a calităţii şi de siguranţă alimentară;
 • tehnologii (know‐how), patente şi licenţe.
+ 5. Criterii de selecție și punctaj
 • vor fi prioritizate proiectele care promovează culturile bio și culturile în spații protejate.

Află mai multe

detalii

Scrie-ne întrebările tale legate de acest program de finanțare și-ți vom oferi în cel mai scurt timp toate detaliile necesare.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest