Consultanță fonduri europene

PNS DR 19 Investiții neproductive la nivel de fermă

Depunere în perioada: 2024

conference illustration 07

PNS DR 19 Investiții neproductive la nivel de fermă

Prezentarea programului de finanțare

Prin intermediul măsurii PNS DR19 Investiții neproductive la nivel de fermă, agriculturii își pot proteja culturile prin plantarea de perdele naturale de protecție. Investiția realizată va fi decontată în procent de 100% din valoarea costurilor eligibile, însă fără a depăși 200.000 de euro. 

Pe lângă plantarea efectivă a arborilor și arbuștilor, sunt eligibile și alte cheltuieli precum: studiile necesare pentru alegerea speciilor pe tipuri de zone, în funcție de sol și cultura ce urmează a fi protejată, dar și lucrările tehnologice necesare pentru realizarea proiectului de investiții. 

Condiții de eligibilitate pentru solicitanți

Prin intermediul DR 19 Investiții neproductive se acordă sprijin financiar nerambursabil pentru plantarea perdelelor forestiere de protecție a culturilor agricole. Află condițiile generale de eligibilate mai jos.

+ 1. Valoarea și tipul ajutorului financiar nerambursabil
 • Valoare ajutor nerambursabil: până la 200.000 de euro / fermă;
 • Intensitate: 100%;
 • Costuri unitare.
+ 2. Categorii de solicitanți eligibili
 • fermieri cu excepția persoanelor fizice.
+ 3. Condiții de eligibilitate pentru proiect și solicitant
 • Solicitantul va figura în sistemul APIA/ANSVSA (după caz), anterior depunerii cererii de finanțare cu forma de desfășurare a activității economice cu care solicită sprijin;
 • Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minimum 4.000 euro SO;
 • Solicitantul trebuie să prezinte proiectul tehnic avizat de un organism autorizat;
 • Investiția va viza în mod obligatoriu toate fazele tehnologice de dezvoltare a perdelei de protecție.
+ 4. Categorii de investiții eligibile
 • Înființarea de perdele naturale de protecție pentru culturile agricole inclusiv pentru plantațiile pomicole și viticultură, în baza costurilor standard;
 • se derulează pe parcursul a 5 ani de la plantarea efectivă a puieților și cuprinde o serie de completări ulterioare și lucrări tehnologice specifice care asigură aducerea plantației la un stadiu de creștere suficient pentru a asigura supraviețuirea puieților plantați, fără a mai fi necesară intervenția umană;
 • Alegerea speciilor pe tipuri de zone, în funcție de sol și cultura protejată;
 • Achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe.
+ 5. Criterii de selecție și punctaj
 • Șanse mai mari dacă fermierul are în derulare scheme/angajamente de mediu;
 • Investiții în zone cu constrângeri naturale;
 • Realizarea perdelelor naturale de protecție pe suprafețe cât mai mari;
 • Deținerea în proprietate a terenurilor pe care se vor face perdele de protecție;
 • Investiții care au în componentă specii melifere.

Află mai multe

detalii

Scrie-ne întrebările tale legate de acest program de finanțare și-ți vom oferi în cel mai scurt timp toate detaliile necesare.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest