Consultanță fonduri europene

PNS DR 20 Investiții în exploatații Zootehnice

Depunere în perioada: 20 dec 2023  – 30 apr 2024

conference illustration 07

PNS DR 20 Investiții în exploatații zootehnice

Prezentarea programului de finanțare

Fermierii, cooperativele și grupurile de producători pot solicita sprijin nerambursabil pentru modernizarea adăposturilor de animale, dotarea exploatației cu utilaje agricole, procesarea produselor agricole, inclusiv magazinele la poarta fermei. 

Valoarea maximă a fondurilor europene este de până la 2 milioane de euro / proiect, iar în cazul investițiilor care vizează doar achiziția de utilaje și echipamente agricole, valoarea ajutorului nerambursabil nu poate depăși 300.000 de euro. Contribuția proprie necesară este de 35% calculată din valoarea eligibilă a investiției.

Condiții de eligibilitate pentru solicitanți

Prin intermediul DR 20 Investiții în exploatații zootehnice se pot achiziționa utilaje și echipamente destinate modernizării fermelor de animale. Se pot realiza lucrări de construcții pentru grajduri și spații de procesare alimentară. Află condițiile generale de eligibilate mai jos.

+ 1. Valoarea și tipul ajutorului financiar nerambursabil
 • Valoare ajutor nerambursabil: până la 2.000.000 de euro / fermă;
 • Intensitate: 65%;
 • rambursarea costurilor eligibile suportate efectiv de beneficiar.
+ 2. Categorii de solicitanți eligibili
 • fermieri cu excepția persoanelor fizice;
 • cooperative agricole și societățile cooperative agricole;
 • grupuri și organizații de producători.
+ 3. Condiții de eligibilitate pentru proiect și solicitant
 • Solicitantul va figura în sistemul APIA/ANSVSA (după caz), anterior depunerii cererii de finanțare cu forma de desfășurare a activității economice cu care solicită sprijin;
 • Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de minimum 12.000 euro SO;
 • Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției;
 • Investiția trebuie să respecte toate standardele obligatorii în vigoare;
 • În cazul proiectelor care propun procesare/depozitare/condiționare minimum 50% din produsele agricole care sunt supuse procesării/depozitării/condiționării trebuie să provină din exploatația proprie.
+ 4. Categorii de investiții eligibile
 • Înființarea, extinderea și/sau modernizarea adăposturilor de animale;
 • facilități necesare pregătirii și/sau distribuirii hranei animalelor din exploatație;
 • Dotarea cu utilaje agricole inclusiv remorci și semiremorci tehnologice specializate;
 • Înființarea, extinderea și/sau modernizarea unităților de condiționare și/sau depozitare;
 • Înființarea, extinderea și/sau modernizarea unităților de procesare de la nivelul fermei;
 • comercializare/marketing la nivel de exploatație, inclusiv magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare;
 • facilități aferente asigurării igienei și biosecurității la nivel de fermă;
 • echipamente pentru irigații în cadrul fermei;
 • spațiilor/unităților/punctelor de sacrificare a animalelor din cadrul fermei;
 • gestionarea/utilizarea dejecțiilor de origine animală;
 • Investiții de producerea și utilizarea energiei (electrice și/sau termice) din surse regenerabile;
 • Investiții legate de utilizarea soluțiilor digitale.
+ 5. Criterii de selecție și punctaj
 • Înscrierea fermei într-o fermă asociativă;
 • Consolidarea exploataților de dimensiuni medii
 • Investiții cu impact redus asupra mediului;
 • Eficientizarea utilizării resurselor naturale;
 • Gestionarea corespunzătoare a riscurilor de la nivelul exploatației.

Află mai multe

detalii

Scrie-ne întrebările tale legate de acest program de finanțare și-ți vom oferi în cel mai scurt timp toate detaliile necesare.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest