Consultanță fonduri europene

PNS DR 22 Procesarea produselor agricole și pomicole

Depunere în perioada: 20 dec 2023  – 30 apr 2024

conference illustration 07

PNS DR 22 procesarea produselor agricole și pomicole

Prezentarea programului de finanțare

PNS DR 22 Procesarea produselor agricole și pomicole acordă un ajutor financiar nerambursabil de până la 10 milioane de euro pentru realizarea investițiilor în construcția, modernizarea sau extinderea spațiilor de producție, depozitare, condiționare a produselor agricole și pomicole. 

Contribuția proprie necesară implementării proiectului este de 35% din valoarea eligibilă a investiției. 

Condiții de eligibilitate pentru solicitanți

Prin intermediul DR 22 Procesarea produselor agricole și pomicole se pot achiziționa utilaje și echipamente destinate procesării, precum și lucrările de construcții pentru spații de depozitare sau procesare alimentară. Află condițiile generale de eligibilate mai jos.

+ 1. Valoarea și tipul ajutorului financiar nerambursabil
 • Valoare ajutor nerambursabil: pentru modernizare până la 3.000.000 de euro / proiect;
 • Legume-fructe, industria de morărit, ulei și nutrețuri combinate: 10.000.000 de euro / proiect;
 • Pentru toate celelalte investiții de înființare sprijinul va fi de maximum 7.000.000 euro;
 • Intensitate: 65%;
 • rambursarea costurilor eligibile suportate efectiv de beneficiar.
+ 2. Categorii de solicitanți eligibili
 • fermieri cu excepția persoanelor fizice;
 • cooperative agricole și societățile cooperative agricole;
 • grupuri și organizații de producători;
 • IMM-uri și întreprinderi mari.
+ 3. Condiții de eligibilitate pentru proiect și solicitant
 • Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării investiției;
 • Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare;
 • Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată în baza documentației tehnico-economice;
 • Sprijinul va fi limitat la investiții în procesarea produselor agricole și pomicole incluse în lista cuprinsă în Anexa I.
+ 4. Categorii de investiții eligibile
 • infrastructura de condiționare, depozitare și/sau procesare a produselor agricole și pomicole;
 • comercializare/marketing, ca o componentă secundară a proiectului;
 • reducerea emisiilor de GES;
 • Investiții în economia circulară;
 • Investiții legate de utilizarea soluțiilor digitale în condiționare, procesare, marketing și management;
 • Îmbunătățirea controlului intern al calității;
 • Conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană;
 • Achiziționarea de tehnologii (know-how), patente și licențe;
 • Achiziționarea de software.
+ 5. Criterii de selecție și punctaj
 • Investiții în produsele pentru care România înregistrează importuri mai mari decât exporturile;
 • Obținerea de produse cu înaltă valoare adăugată;
 • Ferma trebuie să fie înscrisă într-o formă asociativă;
 • maturitatea solicitantului în activitatea desfășurată;
 • economia circulară;
 • promovarea acelor proiecte care vizează investiții în tehnologii moderne, cu impact redus asupra mediului.

Află mai multe

detalii

Scrie-ne întrebările tale legate de acest program de finanțare și-ți vom oferi în cel mai scurt timp toate detaliile necesare.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest