Consultanță fonduri europene

PNS DR 29 Activități neagricole în spațiul rural

Depunere în perioada: 2024

conference illustration 07

PNDS DR 29 Activități neagricole în spațiul rural

Prezentarea programului de finanțare

Fermierii care vor să-și diversifice activitățile agricole desfășurate, dar și întreprinderile din mediul rural pot accesa până la 200.000 de euro pentru înființarea sau extinderea și modernizarea unor activități neagricole din categoria celor eligibile la finanțare. Vor putea primi finanțare activitățile de producție, servicii sanitare sau sanitar veterinare, dar și unele activități de servicii localitate în mediul rural. Contribuția proprie solicitată este de 35% din valoarea investiției eligibile a proiectului de investiții.

Condiții de eligibilitate pentru solicitanți

Prin intermediul DR 29 Activități neagricole în spațiul rural se finanțează înființarea sau dezvoltarea unor activități de producție non-agricole, prestări servicii medicale, veterinare, turistice sau de altă natură în spațiul rural. 

+ 1. Valoarea și tipul ajutorului financiar nerambursabil
 • Ajutor financiar nerambursabil de până la 200.000 de euro / proiect;
 • Intensitatea ajutorul financiar este de 65%;
 • Contribuția proprie minimă solicitată este de 35%.
+ 2. Categorii de solicitanți eligibili
 • micro-întreprinderi noi sau existente;
 • locul de implementare al proiectului trebuie să fie localizat în spațiul rural.
+ 3. Condiții de eligibilitate pentru proiect și solicitant
 • Investiția trebuie să se realizeze în spațiul rural;
 • Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență, incapacitate de plată sau în dificultate;
 • Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din domeniile sprijinite prin intervenție;
 • Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției.
+ 4. Categorii de investiții eligibile
 • Realizarea lucrărilor de construcții (construcții noi sau extinderi / mmodernizări ale unor clădiri existente);
 • Racord la utilități, căi de acces interne;
 • Achiziția de utilaje, echipamente, mijjloace de transport specializate pentru activitatea finanțată;
 • Achiziția de active necorporale (softuri, brevete, licențe, etc).
+ 5. Criterii de selecție și punctaj

Criteriile de selecție nu sunt încă definite. 

Află mai multe

detalii

Scrie-ne întrebările tale legate de acest program de finanțare și-ți vom oferi în cel mai scurt timp toate detaliile necesare.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest