Consultanță fonduri europene

PNS DR 30 Instalarea tinerilor fermieri

Depunere în perioada: 02 nov 2023 – 31 ian 2024

conference illustration 07

PNS DR 30 Instalarea tinerilor fermieri

Prezentarea programului de finanțare

Tinerii fermieri instalați la conducerea unei exploatații agricole pot accesa un ajutor financiar nerambursabil de 70.000 de euro. Măsura PNS DR 30 Instalarea tinerilor fermieri alocă fonduri pentru componenta montană și componenta națională. 

Ajutorul nerambursabil acoperă 100% din valoarea cheltuielilor eligibile și poate fi folosit pentru achiziția de teren (în limita a 10% din  valoarea sprijinului), achiziția de utilaje și echipamente, cheltuieli cu materii prime sau inputuri agricole și pentru achiziția altor cheltuieli necesare pentru extinderea și modernizarea exploatațiilor tinerilor fermieri.

Condiții de eligibilitate pentru solicitanți

Prin intermediul DR 30 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri se acordă un ajutor financiar nerambursabil de 70.000 de euro fără contribuție proprie. Află condițiile generale de eligibilate mai jos.

+ 1. Valoarea și tipul ajutorului financiar nerambursabil
 • până la 70.000 de euro / proiect;
 • Intensitatea va fi de 100%;Plata se efectuează în două tranșe si se acordă:
  • 75% la semnarea contractului de finanțare și
  • 25% după implementarea Planului de afaceri.
+ 2. Categorii de solicitanți eligibili
 • fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;
 • micro-întreprinderi din spațiul rural.
+ 3. Condiții de eligibilitate pentru proiect și solicitant
 • Solicitantul se încadrează în definiția tânărului fermier;
 • Solicitantul va figura în sistemul APIA/ANSVSA (după caz), anterior depunerii cererii de finanțare, cu forma de desfășurare a activității economice cu care solicită sprijin;
 • exploatație agricolă cu dimensiunea economică de minimum 12.000 SO, respectiv 8.000 SO în zona montană și maximum 100.000 SO;
 • investițiile vor reprezenta cel puțin 40% din valoarea sprijinului nerambursabil;
 • Durata maximă de implementare este de 3 ani, respectiv 5 ani pentru sectorul pomicol și struguri de masă;
 • Solicitantul va demonstra înaintea depunerii celei de-a doua tranșe de plată, creșterea performanțelor economice ale exploatației.
+ 4. Categorii de investiții eligibile
 • Tinerii care au studii în domeniu;
 • Preluarea integrală a unor exploatații agricole;
 • Fermele deținute în proprietate;
 • Investiții cu impact redus asupra mediului;
 • Investiții pentru gestionarea adecvată a resurselor;
 • Finanțare distinctă pentru instalarea fermierilor în zona montană.
+ 5. Criterii de selecție și punctaj
 • Ferma trebuie să fie înscrisă într-o formă asociativă;
 • Consolidarea exploataților medii;
 • Investiții cu impact redus asupra mediului;
 • Eficientizarea utilizării resurselor naturale;
 • Firmele cu istoric de cel puțin 3 ani și profit în ultimii 2 ani;
 • Managementul riscului la nivelul exploatațiilor.

Află mai multe

detalii

Scrie-ne întrebările tale legate de acest program de finanțare și-ți vom oferi în cel mai scurt timp toate detaliile necesare.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest