POC 4.1.1: Cine poate accesa granturile de investiții în activități productive

Întreprinderile mici și mijlocii, înființate cel târziu în cursul anului 2018 și a căror activitate a fost afectată de pandemia de Covid-19 vor putea accesa, în perioada următoare, granturi pentru investiții în activități productive de până la un milion de euro. Ordinul de aprobare a schemei de finanțare a fost publicat recent în Monitorul Oficial, iar depunerea proiectelor se va face doar după publicarea ghidului solicitantului.

Oportunitatea de finanțare este cuprinsă în cadrul Programului Operațional de Competitivitate, măsura 4.1.1 – Investiții în activități productive și va putea fi accesată de către următoarele categorii de solicitanți eligibili:

 • microîntreprinderi;
 • întreprinderi mici;
 • întreprinderi mijlocii.

Criteriile de clarificare a întreprinderilor sunt detaliate în cadrul acestui articol.

De asemenea, solicitanții trebuie să fie înregistrați astfel:

 • societăți comerciale, înregistrate în baza în baza Legii societăților nr. 31/1990;
 • societăți cooperative, înregistrate în baza Legii nr. 1/2005;
 • societăți cu răspundere limitată – debutante (SRL-D), înregistrate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 6/2011.

Solicitanții trebuie să îndeplinească, conform Ordinului de aprobare a schemei de ajutor de stat, publicat în Monitorul Oficial din data de 22 noiembrie 2021, următoarele criterii de eligibilitate:

 • nu se aflau în dificultate la data de 31 decembrie 2019;
 • nu există împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu au fost executate și recuperate integral;
 • nu sunt în lichidare, insolvență sau faliment;
 • sunt înființați cel târziu în data de 31.12.2018;
 • au înregistrat profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în unul 2019;
 • se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului.

Valoarea grantului nerambursabil

Prin intermediul acestei scheme de ajutor de stat, firmele eligibile pot solicita granturi nerambursabile de până la un milion de euro pentru realizarea unor investiții în activități productive, conform listei de activități menționată într-un articol anterior

Grupul Facebook -Academia de Finanțare

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și află primul noutățile.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest

Share This