POC 4.1.1 Criteriile de selecție și obținerea punctajului minim cerut la depunere

În cadrul schemei de finanțare pentru încurajarea investițiilor productive, selecția proiectelor se va realiza în ordinea depunerii cererilor de finanțare și este necesară depășirea punctajului minim de 70 de puncte. Peste acest prag, punctajul este irelevant, întrucât se va aplica criteriul primul venit, primul servit, conform ordinului ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, publicat în Monitorul Oficial în data de 22 noiembrie 2021.

Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor productive a fost aprobată prin intermediul unui ordin de ministru și publicată în Monitorul Oficial, ceea ce înseamnă că autoritățile se pregătesc de lansarea sesiunii de depunere a proiectelor. Până atunci, va fi necesară publicarea ghidului solicitantului, după ce acest document a fost lansat în dezbatere publică în urmă cu mai bine de o lună. 

În cadrul acestei scheme de finanțare, selecția proiectelor se va realiza în funcție de ordinea depunerii cererilor de finanțare, fără să fie luat în considerare punctajul obținut de acestea, dacă pragul minim solicitat, respectiv 70 de puncte, este îndeplinit. Criteriul avantajează, în acest fel, acele proiecte care sunt întocmite din timp și depuse în primele momente ale lansării sesiunii, și nu acele proiecte care obțin, în urma procesului de evaluare, un punctaj maxim, conform grilei de punctaj. 

De aceea, încurajăm toți antreprenorii interesați de accesarea acestei scheme de ajutor de stat să pregătească din timp documentele, să se familiarizeze atât cu condițiile cerute, cât și cu formularele specifice finanțării, pentru a putea fi pregătiți să depună cât mai rapid propria cerere de finanțare.

În cadrul acestui articol prezentăm criteriile de selecție ce însoțesc procedura de finanțare dedicată investițiilor în activitățile productive:

a) scăderea cifrei de afaceri la 31.12.2020 față de 31.12.2019.

În cadrul acestui criteriu de selecție, punctajul maxim este de 40 puncte și se acordă astfel: 

 • Cifra de afaceri a scăzut cu ≥ 30% — 40 puncte;
 • Cifra de afaceri a scăzut cu ≥ 25 < 30% — 35 puncte;
 • Cifra de afaceri a scăzut cu ≥ 20 < 25% — 30 puncte;
 • Cifra de afaceri a scăzut cu ≥ 15 < 20% — 25 puncte;
 • Cifra de afaceri a scăzut cu ≥ 10 < 15% — 20 puncte;
 • Cifra de afaceri a scăzut cu ≥ 5 < 10% — 15 puncte;
 • Cifra de afaceri a scăzut cu < 5% — proiect respins;

În cazul în care cifra de afaceri la 31.12.2020 a scăzut față de 31.12.2019 cu mai puțin de 5%, proiectul va fi respins automat, fără să conteze punctajul obținut la celelalte criterii de selecție amintite mai jos.

b) investiție de minimum 20% din valoarea proiectului ce va contribui la atenuarea schimbărilor climatice sau adaptarea la schimbările climatice.

Punctajul maxim acrordat la acest criteriu este de 40 puncte și se va acorda astfel:

 • ≥ 90% din valoarea proiectului contribuie la obiectivele de mediu — 40 puncte;
 •  ≥ 80 < 90% — 35 puncte;
 •  ≥ 70 < 80% — 30 puncte;
 •  ≥ 60 < 70% — 25 puncte;
 •  ≥ 50 < 60% — 20 puncte;
 •  ≥ 40 < 50% — 15 puncte;
 •  ≥ 30 < 40% — 10 puncte;
 •  ≥ 20 < 30% — 5 puncte;
 •  < 20% — proiect respins;

Proiectele care nu alocă peste 20% investițiilor pentru îndeplinirea obiectivelor de mediu vor fi respinse, indiferent de punctajul total al cererii de finanțare. 

c) investiția este realizată pe codul CAEN aferent soldului negativ al balanței comerciale a României, respectiv importurile sunt mai mari decât exporturile, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS)/Banca Națională a României (BNR).

Punctajul acordat este de 5 puncte, astfel:

 • sold negativ — 5 puncte;
 • sold pozitiv — 0 puncte;

d) proiectul propune un produs/proces inovativ

Punctajul maxim acordat în cadrul acestui criteriu este de 5 puncte:

 • DA — 5 puncte;
 • NU — 0 puncte;

  e) creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate 

  Punctajul maxim acordat în cadrul acestui criteriu de selecție este de 10 puncte și se va acorda astfel:

  • ≥15 –—10 puncte;
  • ≥10 < 15% — 5 puncte;
  • < 10% — 0 puncte.

  Trebuie precizat faptul că productivitatea muncii se va calcula ca raport între cifra de afaceri obținută de societate și numărul de angajați. 

  Pentru a calcula acest indicator se vor folosi datele aferente a două exerciții financiare:

  • anul 3 de sustenabilitate, așa cum rezultă din cadrul prognozelor economice cerute la depunerea proiectului;
  • anul 2019, conform situațiilor financiare încheiate deja de firma solicitantă.

  Acordarea finanțării se va face în ordinea depunerii proiectelor pentru proiectele care întrunesc un punctaj de minimum 70 de puncte până la epuizarea bugetului. 

  Astfel, obținerea unui punctaj maxim nu poate reprezenta un obiectiv pentru antreprenori, aceștia urmărind îndeplinirea punctajului minim solicitat și depunerea cererii de finanțare cât mai rapid posibil, după lansarea aplicației MySmis pentru această schemă de finanțare. 

  Grupul Facebook -Academia de Finanțare

  Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și află primul noutățile.

  Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

  Pin It on Pinterest

  Share This