POC 4.1.1. Cum întocmim rapid și corect bugetul proiectului | Tutorial Video

În curând, antreprenorii vor putea accesa un nou grant nerambursabil acordat de autorități firmelor a căror activitate a fost afectată de pandemia de Covid-19 și care au nevoie de sprijin pentru realizarea unor investiții în activități productive. Având în vedere faptul că accesul la finanțare se va realiza pe baza principiului primul venit, primul servit, este esențial ca antreprenorii să reușească să-și înregistreze cât mai rapid, după lansarea sesiunii de depunere a proiectelor, propria aplicație. 

Întocmirea bugetului investiției în cadrul schemei de finanțare POC 4.1.1 – Granturi pentru investiții în activități productive va trebui să țină cont de prevederile ghidului solicitantului privind valoarea grantului nerambursabil acordat, lista cheltuielilor eligibile, dar și de limitele maxime privind anumite investiții. 

Tutorial Video

Colectarea informațiilor necesare întocmirii bugetului

Pentru a putea realiza bugetul investiției, va fi necesară colectarea unor informații privind cheltuielile pe care antreprenorul intenționează să le efectueze.  Astfel, puteți utiliza chestionare de consultanță, liste de întrebări tip sau puteți solicita antreprenorului obținerea unor oferte financiare din partea agenților economici din piață. 

Este important de precizat faptul că prima variantă a ghidului solicitantului pentru măsura 4.1.1. a menționat obligativitatea prezentării a cel puțin două oferte de preţ pentru fiecare achiziţie de bunuri/servicii/lucrări. 

Ipoteze de lucru

Pentru întocmirea bugetului investiției, va trebui să stabiliți următoarele ipoteze de lucru:

Tipul solicitantului

În cadrul acestei scheme de finanțare, solicitanții eligibili pot fi microîntreprinderi, întreprinderi mici sau întreprinderi mari, fiecare având un procent diferit de decontare a cheltuielilor eligibile. Acest lucru influențează, în mod direct, și valoarea contribuției proprii pe care antreprenorul trebuie să o suporte din valoarea investiției. Astfel:

 • microîntreprinderile primesc o decontare de 95% a cheltuielilor eligibile;
 • Întreprinderile mici primesc o decontare de 90% a cheltuielilor eligibile;
 • întreprinderile mijlocii primesc o decontare de 85% din valoarea investiției eligibile. 

În cazul ofertelor financiare întocmite în euro, se va folosi cursul de schimb valutar inforeuro aferent lunii octombrie 2021 pentru a transforma valorile investiției în lei. 

Ce facem cu valoarea TVA?

Firmele înregistrate în scopuri de TVA nu pot deconta această cheltuială prin intermediul proiectului, având în vedere că ele întocmesc un decont de TVA. Astfel, este evitată dubla finanțare pentru cheltuielile aferente TVA.

Firmele neînregistrate în scopuri de TVA vor deconta această cheltuială prin proiect. 

Macheta de lucru încadrează valoarea TVA-ului automat în categoria cheltuielilor eligibile sau neeligibile în funcție de această variabilă. 

Având în vedere faptul că schema de finanțare se adresează firmelor înființate înainte de 31 decembrie 2018 și care urmăresc realizarea unor investiții de ordinul sutelor de mii de euro, este rezonabil să presupunem că cele mai multe solicitări de finanțare vor fi adresate de către firme înregistrate în scopuri de TVA.

Activitatea economică pentru care se solicită finanțare

În cadrul schemei de finanțare, aprobată prin publicarea în Monitorul Oficial a unui Ordin de ministru, sunt prevăzute următoarele activități eligibile:

 • clasa C — Industria prelucrătoare (fără codurile 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și muniției);
 • clasa F — Construcții;
 • clasa G — Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor;
 • clasa H — Transport și depozitare;
 • clasa I — Hoteluri și restaurante;
 • clasa M — Activități profesionale, științifice și tehnice;
 • clasa N — Activități de servicii administrative și de activități de servicii-suport;
 • clasa P — Învățământ;
 • clasa Q — Sănătate și asistență socială;
 • clasa R — Activități de spectacole, culturale și recreative;
 • clasa S — Alte activități de servicii.

Macheta de lucru permite verificarea rapidă a eligibilității oricărui cod CAEN în cadrul acestei scheme de finanțare. De altfel, această verificare ar trebui efectuată cât mai rapid în cadrul discuției preliminare cu un antreprenor, pentru a stabili dacă pregătirea proiectului poate înainta sau proiectul este neeligibil. 

Academia TV

Încadrarea investițiilor în categoria cheltuielilor eligibile sau neeligibile

Schema de finanțare prevede că ajutorul financiar nerambursabil poate fi acordat pentru a acoperi total sau parțial următoarele categorii de cheltuieli:

 • cheltuieli cu realizarea/achiziția de construcții;
 • cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenului;
 • cheltuieli cu racordarea utilităților necesare obiectivului;
 • cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică;
 • cheltuieli pentru achiziția de instalații, utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu și fără montaj, inclusiv IT&C, tehnologii software;
 • active necorporale;
 • mijloace de transport electrice sau hibride (autoturisme, autobuze, microbuze, elevatoare, încărcătoare, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială);
 • cheltuieli de consultanță pentru pregătirea și implementarea proiectului în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului;
 • cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului.

Unele cheltuieli, așa cum este cazul cheltuielilor cu serviciile de consultanță, au prevăzute limite maxime până la care decontarea este permisă. În cazul în care cheltuiala depășește pragul acceptat, diferența va fi suportată integral de către beneficiar. 

Îndeplinirea obiectivelor de mediu

Unele cheltuieli vizate de antreprenor pot contribui la îndeplinirea obiectivelor de mediu. Macheta de lucru prezentată permite alocarea cheltuielilor în categoria celor care contribuie la îndeplinirea obiectivelor de mediu, ceea ce permite obținerea facilă a bugetului investiției și structurarea sa pe categorii de cheltuieli eligibile. 

Schema de finanțare prevede faptul că proiectele care nu urmăresc alocarea a unui procent de cel puțin 20% pentru îndeplinirea obiectivelor de mediu vor fi respinse de la finanțare. 

Mai mult, proiectele care alocă procente mai mari acestor tipuri de investiții vor primi punctaj suplimentar. 

  Diagrama Gantt a investiției

  Macheta de lucru generează automat diagrama Gantt a proiectului pentru o perioadă de 2 ani, evidențiind diferit cheltuielile pentru îndeplinirea obiectivelor de mediu de cheltuielile generale ale proiectului. 

  Prezentul tutorial video este realizat pentru cursanții Academiei de Finanțare și face parte din pachetul POC 4.1.1 – Investiții în activități productive, alături de alte tutoriale realizate pentru:

  • prezentarea generală a programului de finanțare;
  • întocmirea bugetului investiției;
  • realizarea prognozelor economice;
  • completarea declarațiilor pe proprie răspundere;
  • prezentarea platformei MySmis pentru depunerea proiectului.
  PNRR Energie

  PNRR Energie

  PNRR Energie Componenta 6Componenta 6 din cadrul PNRR Energie dispune de un buget total de 1.620.000.000 euro în scopul de a  promova producția de...

  PNRR Valul renovării

  PNRR Valul renovării

  PNRR Valul renovării Componenta 5Prin intermediul componentei 5 PNRR Valul Renovării se va urmări îmbunătățirea fondului construit printr-o abordare...

  PNRR Transport sustenabil

  PNRR Transport sustenabil

  PNRR Transport sustenabil Componenta 4Componenta 4 din cadrul PNRR Transport sustenabil dispune de un buget total de 7.620.000.000 euro în scopul de...

  Grupul Facebook -Academia de Finanțare

  Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și află primul noutățile.

  Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

  Pin It on Pinterest

  Share This