Consultanță fonduri europene

PR Centru Întreprinderi digitale

Depunere în perioada: 15 dec 2023 – 15 mai 2024

conference illustration 07

PR Centru Întreprinderi digitale

Prezentarea programului de finanțare

Apelul de proiecte din cadrul PR Centru Întreprinderi digitale este disponibil microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii care realizează investiții în digitalizarea activităților pe care le desfășoară. 

Sunt eligibile investițiile realizate în județele Alba, Sibiu, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, astfel:

 • microîntreprinderile din zonele urbane ale regiunii Centru;
 • întreprinderile mici și mijlocii din mediul urban și rural din regiunea Centru.

Condiții de eligibilitate pentru solicitanți

Prin intermediul PR Centru Întreprinderi digitale sunt finanțate investițiile în achiziția soluțiilor software și hardware pentru digitalizarea activităților desfășurate. Află condițiile generale de eligibilitate mai jos.

+ 1. Valoarea și tipul ajutorului financiar nerambursabil
 • Ajutor financiar nerambursabil de până la 200.000 de euro.
+ 2. Categorii de solicitanți eligibili
 • Pentru IMM-uri:
  • Zonele urbane sau rurale din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu
 • Pentru Microîntreprinderi:
  • Zonele urbane din județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu
+ 3. Condiții de eligibilitate pentru proiect și solicitant
 • Solicitantul este societate sau societate cooperativă care se încadrează în categoria microîntreprinderilor sau IMM-urilor;
 • Locul de implementare este situat în regiunea Centru:

  • mediul urban pentru microîntreprinderi;
  • mediul urban sau rural pentru întreprinderile mici sau mijlocii;
 • Solicitantul deține drepturi asupra imobilului, obiect al proiectului, care ii conferă dreptul de a realiza investiția începând cu data depunerii cererii de finanțare;
 • Solicitantul va asigura caracterul durabil al investiției;
 • Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral;
 • Solicitantul nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior;
 • Solicitantul a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare sau în anul 2019
+ 4. Categorii de investiții eligibile
 • Software achiziționat sau dezvoltat/adaptat la comandă
 • Software personalizat pentru prezența online
 • Software de securitate cibernetică
 • Sisteme de operare, software pentru creare de conținut
 • Alte tipuri de software disponibil pe piață sau creat la comandă, necesar în activitatea solicitantului
 • cheltuieli de instalare, configurare și punere in funcțiune, inclusiv cheltuieli de testare;
 • Dispozitive și echipamente integrate cu soluții digitale, aferente E-commerce, IoT (Internet of Things), tehnologii blockchain
 • echipamente IT care să asigure capacitate de memorie/spațiu de stocare fizic sau într-un cloud privat
 • orice echipament care poate conduce la operaționalizarea activelor necorporale achiziționate
 • cheltuieli de instalare, configurare și punere in funcțiune, inclusiv cheltuieli de testare

Află mai multe

detalii

Scrie-ne întrebările tale legate de acest program de finanțare și-ți vom oferi în cel mai scurt timp toate detaliile necesare.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest