Consultanță fonduri europene

PR Centru Investiții tehnologice în IMM-uri

Depunere în perioada: 11 dec 2023 – 12 feb 2023

conference illustration 07

PR Centru Investiții tehnologice în IMM-uri

Prezentarea programului de finanțare

Întreprinderile mici și mijlocii, inclusiv microîntreprinderile, care planifică investiții în mediul urban sau rural din regiunea Centru pot obține până la 1.500.000 de euro din fonduri nerambursabile prin intermediul apelului PR Centru Investiții tehnologice în IMM-uri. Sunt eligibile investițiile realizate în județele Alba, Brașov, Covasna, Mureș, Harghita, Sibiu.

Contribuția proprie necesară este diferită, în funcție de dimensiunea societății și județul în care are loc implementarea proiectului. 

Condiții de eligibilitate pentru solicitanți

Prin intermediul PR Centru Investiții tehnologice în IMM-uri sunt finanțate investiții în achiziția de utilaje și echipamente și realizarea lucrărilor de construcții. Află condițiile generale de eligibilitate mai jos.

+ 1. Valoarea și tipul ajutorului financiar nerambursabil
 • Valoarea ajutorului financiar nerambursabil acordat: 250.000 euro – 1.500.000 euro;
 • Contribuție proprie minimă necesară: 30% – 50%.
 • Solicitantul de finanțare are un număr mediu de locuri de muncă, (echivalent cu normă întreagă) de cel puțin 3 în anul anterior depunerii proiectului.
+ 2. Categorii de solicitanți eligibili
 • Solicitantul este o societate comercială sau societate cooperativă astfel:

  • IMM-uri din mediul urban sau rural;
  • Microîntreprinderi din mediul urban;
 • Solicitantul de finanțare are un număr mediu de locuri de muncă, (echivalent cu normă întreagă) de cel puțin 3 în anul anterior depunerii proiectului.
+ 3. Condiții de eligibilitate pentru proiect și solicitant
 • Locația de implementare a proiectului este în regiunea Centru;
 • Solicitantul de finanțare are capacitatea financiară de a asigura:
  • cofinanțarea (contribuție proprie la VE și în întregime VNE);
  • resursele financiare necesare implementării optime a proiectului.
 • Solicitantul de finanțare nu are obligaţii de plată nete neachitate în termen, către bugetul de stat și respectiv bugetul local în ultimul an calendaristic și nu are fapte înscrise în cazierul fiscal;
 • Solicitantul de finanțare nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate;
 • Solicitantul de finanțare nu a avut activitatea suspendată temporar în anul 2022 până în prezent;
 • Solicitantul de finanțare are un drept legal asupra locului de implementare a proiectului, teren și/sau clădire.
+ 4. Categorii de investiții eligibile
 • Amenajarea terenului
 • Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială
 • Relocarea/protecția utilităților
 • Asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții
 • Proiectare și asistență tehnică
  • pentru proiecte cu construcții: max 7% din VE;
  • pentru proiecte fără construcții: max 5% din VE.
 • Investiția de bază
 • Alte cheltuieli (doar pentru proiectele cu construcții)

Află mai multe

detalii

Scrie-ne întrebările tale legate de acest program de finanțare și-ți vom oferi în cel mai scurt timp toate detaliile necesare.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest