Consultanță fonduri europene

PR Centru Scale Up pentru Start up și microîntreprinderi

Depunere în perioada: feb 2024 – mai 2024

conference illustration 07

PR Centru Scale Up pentru Start up și microîntreprinderi

Prezentarea programului de finanțare

Programul de finanțare PR Centru Scale Up pentru Start up și microîntreprinderi poate fi accesat de către firmele nou-înființate sau microîntreprinderile cu istoric pentru investiții în mediul urban în județele Alba, Brașov, Sibiu, Covasna, Harghita, Mureș. 

Ajutorul financiar nerambursabil poate ajunte până la 100.000 de euro pentru societăți debutante și 200.000 de euro pentru întreprinderi cu istoric. 

Contribuția proprie minimă necesară este de 10% din valoarea eligibilă a proiectului. 

Condiții de eligibilitate pentru solicitanți

Prin intermediul PR Centru Scale Up petru Start-up și Microîntreprinderi se acordă un ajutor financiar nerambursabil de până la 200.000 de euro. Află condițiile generale de eligibilitate mai jos.

+ 1. Valoarea și tipul ajutorului financiar nerambursabil

Pentru firme cu istoric:

 • Minim: 25.000 euro
 • Maxim: 200.000 euro

Pentru firme debutante:

 • Minim: 25.000 euro
 • Maxim: 100.000 euro
+ 2. Categorii de solicitanți eligibili
 • microîntreprinderi debutante din mediul urban;
 • microîntreprinderi cu istoric din mediul urban;
+ 3. Condiții de eligibilitate pentru proiect și solicitant
 • Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral și a înregistrat profit din exploatare sau profit net (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare sau în anul 2019;
  • Excepție: microîntreprinderile înființate în anul depunerii proiectului.
 • Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare sau la data depunerii proiectului;
 • Solicitantul sau reprezentantul său legal nu se află în stare de faliment/ insolvență, etc;
 • Solicitantul deține drepturi asupra imobilului (clădire și/sau teren), obiect al proiectului, care îi conferă dreptul de a realiza investiția;
 • Solicitantul dovedește că poate să asigure caracterul durabil al investiției;
 • Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura:
  • contribuția proprie;
  • finanțarea tuturor costurilor, inclusiv costurile neeligibile;
  • resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile;
  • cheltuielile de funcționare și întreținere aferente proiectului.
+ 4. Categorii de investiții eligibile
 • Cheltuieli pentru amenajarea terenului;
 • Cheltuielile pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului;
 • Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică;
 • Cheltuielile pentru investiția de bază;
 • Active necorporale;
 • Alte cheltuieli aferente investiției de bază/infrastructurii;
 • Comisioane, cote si taxe;
 • Cheltuieli diverse și neprevăzute;
 • Cheltuieli de informare și publicitate;
 • Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern;
 • Cheltuieli pentru instruirea angajaților.

Află mai multe

detalii

Scrie-ne întrebările tale legate de acest program de finanțare și-ți vom oferi în cel mai scurt timp toate detaliile necesare.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest