Consultanță fonduri europene

PR Nord Est Transformarea digitală a IMM

  Depunere în perioada: mar 2024 – iun 2024

  conference illustration 07

  PR Nord Est Transfrmarea digitală a IMM

   Prezentarea programului de finanțare

   Apelul de proiecte PR Nord Est Transformarea digitală a IMM poate fi accesată de către microîntreprinderile și IMM-urile din județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui.

   Cheltuielile eligibile efectuate în cadrul acestui program de finanțare vizează digitalizarea activităților desfășurate de către firmele solicitante. 

   Ajutorul financiar nerambursabil este cuprins între 15.000 de euro și 100.000 de euro. Contribuția solicitantului este de cel puțin 10% din valoarea eligibilă a investiției.

   Condiții de eligibilitate pentru solicitanți

   Prin intermediul PR Nord Est Digitalizarea IMM-urilor se acordă un ajutor financiar nerambursabil de până la 100.000 de euro / proiect. Află condițiile generale de eligibilitate mai jos.

   + 1. Valoarea și tipul ajutorului financiar nerambursabil
   • Ajutor financiar nerambursabil min 15.000 euro – max 100.000 euro;
   • Contribuție proprie din valoarea eligibilă min 10%.
   + 2. Categorii de solicitanți eligibili
   • Solicitantul este o societate comercială constituită în baza Legii nr. 31/1990, inclusiv SRL -D.
   + 3. Condiții de eligibilitate pentru proiect și solicitant
   • Locația de implementare a proiectului este în regiunea Nord Est (urban sau rural);
   • Solicitantul se încadrează în categoria microîntreprinderi sau IMM;
   • Solicitantul de finanțare a înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;
   • Solicitantul de finanțare are capacitatea financiară de a asigura cofinanțarea (contribuție proprie la VE și în întregime VNE);
   • Solicitantul de finanțare nu are obligaţii de plată nete neachitate în termen, către bugetul de stat și respectiv bugetul local în ultimul an calendaristic și nu are fapte înscrise în cazierul fiscal;
   • Solicitantul de finanțare nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate.
   + 4. Categorii de investiții eligibile
   • Cheltuieli directe:
    • Echipamente, dotări – Hardware TIC, rețele LAN, echipamente pentru automatizări
    • Servicii – instruirea personalului;
    • Alte cheltuieli – audit pentru identificarea solutiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile, servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hartie in digital indexabil
    • Cheltuieli cu active necorporale Aplicații software/licente.
   • Cheltuieli indirecte:
    • Cheltuieli sub forma de rate forfetare.

   Află mai multe

   detalii

   Scrie-ne întrebările tale legate de acest program de finanțare și-ți vom oferi în cel mai scurt timp toate detaliile necesare.

   Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

   Pin It on Pinterest