Consultanță fonduri europene

PR Nord Est Modernizarea microîntreprinderilor

Depunere în perioada: 24 nov 2023 – 31 dec 2023

conference illustration 07

PR Nord Est Modernizarea microîntreprinderilor

Prezentarea programului de finanțare

Microîntreprinderile care vizează realizarea unor investiții în regiunea Nord Est pot obține sprijin financiar în cadrul apelului de proiecte PR Nord Est Modernizarea Microîntreprinderilor. Sunt eligibile societățile comerciale cu istoric, înființate înainte de 1 ianuarie 2022 și profit din exploatare la finalul anului 2022. 

Ajutorul financiar nerambursabil este de cel mult 90% din valoarea investiției eligibile, fără a depăși 200.000 de euro.

Condiții de eligibilitate pentru solicitanți

Prin intermediul PR Nord Est Modernizarea microîntreprinderilor se pot realiza investiții cuprinse între 50.000 de euro și 200.000 de euro. Află condițiile generale de eligibilitate mai jos.

+ 1. Valoarea și tipul ajutorului financiar nerambursabil
 • Min 50.000 euro – max 200.000 euro
 • Cofinanțare min 10% din valoarea eligibilă a investiției
+ 2. Categorii de solicitanți eligibili
 • Solicitantul este o societate comercială constituită în baza Legii nr. 31/1990, inclusiv SRL -D;
 • Solicitantul se încadrează în categoria microîntreprinderilor.
+ 3. Condiții de eligibilitate pentru proiect și solicitant
 • Locația de implementare a proiectului este în mediul urban din regiunea Nord Est;
 • Solicitantul de finanțare nu a avut activitatea suspendată temporar în anul 2023;
 • Solicitantul de finanțare are capacitatea financiară de a asigura:

  • resursele financiare necesare implementării optime a proiectului;

  • cofinanțarea (contribuție proprie la VE și în întregime VNE);

 • Solicitantul are un număr mediu de salariați de cel puțin 1 în anul fiscal anterior acordării finanțării sau Solicitantul nu are angajați la data de 31.12.2022 dar își propune crearea a cel puțin 1 loc de muncă cu normă întreagă;
 • Solicitantul de finanțare nu are obligaţii de plată nete neachitate în termen, către bugetul de stat și respectiv bugetul local în ultimul an calendaristic;
 • Solicitantul deține drept de proprietate sau folosință asupra locului de implementare al proiectului.
+ 4. Categorii de investiții eligibile
 • Amenajarea terenului;
 • Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială;
 • Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii;
 • Construcţii şi instalaţii;
 • Montaj utilaj tehnologic;
 • Utilaje,echipamente tehnologice si functionale cu montaj,
 • Cheltuieli conexe organizării şantierului;
 • Cheltuieli diverse şi neprevăzute;
 • Probe tehnologice si teste;
 • Utilaje fara montaj si echipamente de transport;
 • Dotări;
 • Instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie;
 • Cheltuieli cu active necorporale.

Află mai multe

detalii

Scrie-ne întrebările tale legate de acest program de finanțare și-ți vom oferi în cel mai scurt timp toate detaliile necesare.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest