Consultanță fonduri europene

PR Nord Vest Investiții productive pentru microîntreprinderi

Depunere în perioada: 01 feb 2024– 28 mar 2024

conference illustration 07

PR Nord Vest 131.A Microîntreprinderi

Prezentarea programului de finanțare

Microîntreprinderile din regiunea Nord Vest pot solicita în perioada 01 februarie – 28 martie 2024 un ajutor financiar nerambursabil de până la 200.000 de euro pentru investițiile realizate în mediul urban.

Ajutorul financiar nerambursabil acoperă cel mult 90% din valoarea investiției eligibile. Antreprenorii vor susține diferența din valoarea eligibilă, precum și întreaga valoare neeligibilă a proiectului. 

Beneficiarii trebuie să-și mute sediul social în regiunea Nord Vest cel târziu la momentul primei plăți în cadrul proiectului.

Condiții de eligibilitate pentru solicitanți

Prin intermediul PR 131.A Microîntreprinderi se pot achiziționa echipamente, utilaje, mobilier, echipamente IT, panouri fotovoltaice. Află condițiile generale de eligibilitate mai jos.

+ 1. Valoarea și tipul ajutorului financiar nerambursabil
 • Min 20.000 euro – max 200.000 euro;
 • Contribuție proprie minimă: 10%;
 • Solicitanții care își asumă o contribuție proprie suplimentară de 10% vor obține 10 puncte în plus.
+ 2. Categorii de solicitanți eligibili
 • Solicitantul este o societate comercială constituită în baza Legii nr. 31/1990, inclusiv SRL -D.
+ 3. Condiții de eligibilitate pentru proiect și solicitant
 • Locația de implementare a proiectului este în mediul urban din regiunea Nord Vest;
 • Solicitantul se încadrează în categoria microîntreprinderilor;
 • Solicitantul de finanțare a înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;
 • Solicitantul de finanțare nu a avut activitatea suspendată temporar;
 • Solicitantul de finanțare are capacitatea financiară de a asigura cofinanțarea (contribuție proprie la VE și în întregime VNE);
 • Solicitantul de finanțare nu are obligaţii de plată nete neachitate în termen, către bugetul de stat și respectiv bugetul local în ultimul an calendaristic și nu are fapte înscrise în cazierul fiscal.
  Solicitantul nu acționează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanțat
  • Solicitantul de finanțare nu se încadrează în categoria întreprinderilor:
   • în dificultate;
   • în insolvență, faliment, dizolvare, lichidare
 • Solicitantul deține drept de proprietate sau folosință asupra locului de implementare al proiectului.
+ 4. Categorii de investiții eligibile
 • Amenajarea terenului;
 • Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială;
 • Relocarea/protecţia utilităţilor;
 • Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii;
 • Construcţii şi instalaţii;
 • Montaj utilaj tehnologic;
 • Utilaje,echipamente tehnologice si functionale cu montaj;
 • Lucrări de construcţii;
 • Cheltuieli conexe organizării şantierului;
 • Cheltuieli diverse şi neprevăzute;
 • Probe tehnologice si teste;
 • Utilaje fara montaj si echipamente de transport
 • Dotări;
 • Pregatirea personalului de exploatare;
 • Cheltuieli cu active necorporale.

Află mai multe

detalii

Scrie-ne întrebările tale legate de acest program de finanțare și-ți vom oferi în cel mai scurt timp toate detaliile necesare.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest