Consultanță fonduri europene

PR Nord Vest 131.C Robotică și nanotehnologii

Depunere în perioada: 19 sep 2023 – 18 mar 2024

conference illustration 07

PR Nord Vest 131.C Robotică și nanotehnologii

Prezentarea programului de finanțare

Microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii care realizează investiții în mediul urban sau rural în regiunea Nord Vest, respectiv în județele Bihor, Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Cluj și Bistrița Năsăud, pot accesa o finanțare nerambursabilă între 200.000 și 1.500.000 de euro pentru lucrări de construcție, extindere sau modernizare a clădirilor, precum și pentru achiziționarea de echipamente și dotări.

În cadrul acestui apel de proiecte sunt considerate eligibile investițiile legate de cheltuielile în robotică și nanotehnologii.

Contribuția proprie necesară pentru ajutorul regional se încadrează între 30% și 50%, în funcție de dimensiunea societății și județul în care se desfășoară proiectul.

Condiții de eligibilitate pentru solicitanți

Prin intermediul PR Nord Vest 131.C Robotică și Nanotehnologii se pot realiza investiții cuprinse între 200.000 de euro și 1.500.000 de euro. Află condițiile generale de eligibilitate mai jos.

+ 1. Valoarea și tipul ajutorului financiar nerambursabil
 • Min 200.000 euro – max 1.500.000 euro
 • Cofinanțare 30% – 50% din valoarea eligibilă a investiției
+ 2. Categorii de solicitanți eligibili
 • Solicitantul este o societate constituită în baza Legii nr. 31/1990 sau societate cooperativă constituită în baza Legii nr. 1/2005, inclusiv SRL -D;
 • Locația de implementare a proiectului în mediul urban sau rural din Regiunea Nord Vest;
 • Solicitantul se încadrează în categoria IMM-urilor;
+ 3. Condiții de eligibilitate pentru proiect și solicitant
 • Solicitantul a desfășurat activitate economică pe durata a cel puțin un exercițiu financiar integral și a înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;
 • Solicitantul suportă contribuția proprie la valoarea eligibilă, precum și întrega valoare neeligibilă a proiectului;
 • Solicitantul a înregistat un număr mediu de cel puțin 1 salariat în anul anterior acordării finanțării;
 • Solicitantul deține un drept de folosință / proprietate asupra locației de implementare a proiectului de investiții.
+ 4. Categorii de investiții eligibile
 • Construcție industrială;
 • Echipamente tehnologice;
 • Echipamente specifice în scopul obținerii unei
  economii de energie;
 • Investiții în active necorporale;
 • Activități dedicate extinderii piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite;
 • Activități din domeniul economiei circulare sau activități de dezvoltare de noi lanțuri de aprovizionare ecologice.

Află mai multe

detalii

Scrie-ne întrebările tale legate de acest program de finanțare și-ți vom oferi în cel mai scurt timp toate detaliile necesare.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest