Consultanță fonduri europene

PR Nord Vest Digitalizarea IMM-urilor

Depunere în perioada: 1 febr 2024 – 11 apr 2024

conference illustration 07

PR Nord Vest Digitalizarea IMM-urilor

Prezentarea programului de finanțare

Microîntreprinderile și IMM-urile pot accesa un ajutor financiar nerambursabil cuprins între 10.000 de euro și 100.000 de euro pentru investiții în digitalizarea activităților pe care le desfășoară. Locul de implementare al proiectului trebuie să fie în regiunea Nord Vest, atât în mediul urban, cât și în mediul rural. Sediul social al solicitantului trebuie să fie înregistrat în regiunea Nord Vest cel târziu la momentul primei plăți. 

Contribuția proprie minimă necesară este de 10% din valoarea cheltuielilor eligibile, însă se vor puncta suplimentar proiectele care vor beneficia de o cofinanțare suplimentară peste acest prag.

Condiții de eligibilitate pentru solicitanți

Prin intermediul PR Nord Vest Digitalizarea IMM-urilor se acordă un ajutor financiar nerambursabil de până la 100.000 de euro / proiect. Află condițiile generale de eligibilitate mai jos.

+ 1. Valoarea și tipul ajutorului financiar nerambursabil
 • Ajutor financiar nerambursabil min 10.000 euro – max 100.000 euro;
 • Contribuție proprie din valoarea eligibilă min 10%.
+ 2. Categorii de solicitanți eligibili
 • Solicitantul este o societate comercială constituită în baza Legii nr. 31/1990, inclusiv SRL -D.
+ 3. Condiții de eligibilitate pentru proiect și solicitant
 • Locația de implementare a proiectului este în regiunea Nord Vest (urban sau rural);
 • Solicitantul se încadrează în categoria microîntreprinderi sau IMM;
 • Solicitantul de finanțare a înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;
 • Solicitantul de finanțare are capacitatea financiară de a asigura cofinanțarea (contribuție proprie la VE și în întregime VNE);
 • Solicitantul de finanțare nu are obligaţii de plată nete neachitate în termen, către bugetul de stat și respectiv bugetul local în ultimul an calendaristic și nu are fapte înscrise în cazierul fiscal;
 • Solicitantul de finanțare nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate.
+ 4. Categorii de investiții eligibile
 • Cheltuieli directe:
  • Echipamente, dotări – Hardware TIC, rețele LAN, echipamente pentru automatizări
  • Servicii – instruirea personalului;
  • Alte cheltuieli – audit pentru identificarea solutiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile, servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hartie in digital indexabil
  • Cheltuieli cu active necorporale Aplicații software/licente.
 • Cheltuieli indirecte:
  • Cheltuieli sub forma de rate forfetare – 7% din cheltuielile directe.

Află mai multe

detalii

Scrie-ne întrebările tale legate de acest program de finanțare și-ți vom oferi în cel mai scurt timp toate detaliile necesare.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest