Consultanță fonduri europene

PR NV 131.B Investiții productive pentru IMM-uri

Depunere în perioada: 25 sep 2023 – 25 mar 2024

conference illustration 07

PR NV 131.B Investiții productive pentru IMM-uri

Prezentarea programului de finanțare

Microîntreprinderile și IMM-urile care realizează proiecte de investiții în regiunea Nord Vest pot accesa până la 1,5 milioane de euro pentru achiziția de utilaje și echipamente, dotări, instalații pentru obținerea de energie regenerabilă, dar și pentru realizarea de construcții sau extinderea spațiilor existente. 

Proiectele se pot realiza în mediul urban sau rural din județele Bihor, Sălaj, Cluj, Bistrița-Năsăud, Baia Mare și Maramureș. 

Condiții de eligibilitate pentru solicitanți

Prin intermediul PR NR 131.B Investiții productive pentru IMM-uri sunt investițiile realizate în județele regiunii Nord Vest, atât în mediul urban, cât și rural. Află condițiile generale de eligibilitate mai jos.

+ 1. Valoarea și tipul ajutorului financiar nerambursabil
 • Min 200.000 euro – max 1.500.000 euro
+ 2. Categorii de solicitanți eligibili
 • Solicitantul este o societate comercială constituită în baza Legii nr. 31/1990;
 • Solicitantul se încadrează în categoria microîntreprinderilor sau IMM pe parcursul procesului de evaluare, selecție și contractare;
 • Solicitantul înregistrează un număr mediu de cel puțin 3 salariați.
+ 3. Condiții de eligibilitate pentru proiect și solicitant
 • Sediul social al solicitantului de finanțare este situat în regiunea Nord Vest cel puțin la momentul primei plăți;
 • Solicitantul de finanțare a înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, respectiv anul 2022;
 • Solicitantul de finanțare nu a avut activitatea suspendată temporar în anul 2023;
 • Solicitantul de finanțare are capacitatea financiară de a asigura:
  • cofinanțarea (contribuție proprie la VE și în întregime VNE);
  • cheltuielile neeligibile;
  • costurile de funcționare și întreținere a investiției și serviciile asociate necesare.
 • Locul de implementare a proiectului este situat în Regiunea Nord-Vest:

  • în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare de orașe și municipii);
  • în mediul rural.
 • Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice în ultimii 5 ani, sau nu derulează proiecte finanţate în prezent, parţial sau în totalitate pentru aceleaşi activităţi

+ 4. Categorii de investiții eligibile
 • Amenajarea terenului;
 • Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială;
 • Relocarea/protecţia utilităţilor;
  Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii;
 • Construcţii şi instalaţii;
 • Montaj utilaj tehnologic;
 • Utilaje,echipamente tehnologice si functionale cu montaj;
 • Utilaje,echipamente tehnologice si functionale fără montaj și mijloace de transport;
 • Dotări
 • Active necorporale;
 • Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier;
 • Lucrări conexe organizării de șantier;
 • Cheltuieli diverse şi neprevăzute.

Află mai multe

detalii

Scrie-ne întrebările tale legate de acest program de finanțare și-ți vom oferi în cel mai scurt timp toate detaliile necesare.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest