Consultanță fonduri europene

PR Sud Est Microîntreprinderi

Depunere în perioada:

conference illustration 07

PR Sud Est Microîntreprinderi

Prezentarea programului de finanțare

În cadrul apelului de proiecte PR Sud Est Microîntreprinderi sunt eligibili solicitanții care realizează investiții în mediul urban din județele Galați, Buzău, Brăila, Tulcea și Constanța.

Proiectele de investiții vizează achiziția de utilaje și echipamente, dotări, mobilier, instalații pentru obținerea de energie din surse regenerabile. Se pot realiza construcții și modernizarea unor spații de producție sau prestări servicii pentru activitățile economice eligibile în cadrul apelului de proiecte PR Sud Est Microîntreprinderi.

Valoarea ajutorului financiar nerambursabil este de până la 200.000 de euro și max. 90% din valoarea eligibilă a proiectului.

Condiții de eligibilitate pentru solicitanți

Prin intermediul PR Sud Est Microîntreprinderi se acordă ajutor financiar nerambursabil cuprins între 20.000 de euro și 200.000 de euro pentru lucrări de construcții și achiziția de active corporale și necorporale. Află condițiile generale de eligibilate mai jos.

+ 1. Valoarea și tipul ajutorului financiar nerambursabil
 • Min 20.000 euro – max 200.000 euro
 • Contribuție proprie minimă: 10% 
   • se acordă punctaj suplimentar pentru o contribuție proprie mai mare de 10%
  + 2. Categorii de solicitanți eligibili
  • Solicitantul este o microîntreprnidere cu sediul social sau punct de lucru în mediul urban în Regiunea de Dezvoltare Sud-Est cu excepția teritoriului ITI Delta Dunării.
  + 3. Condiții de eligibilitate pentru proiect și solicitant
  • Solicitantul a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;
  • Solicitantul nu a avut activitatea suspendată temporar, oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior;
  • Solicitantul nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate;
  • Solicitantul dovedește că poate să asigure caracterul durabil al investiției;
  • Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura:
   • contribuția proprie din valoarea totală eligibilă a investiției;
   • finanțarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului;
  • Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariaţi de cel puţin unu, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanţare;
  • Solicitantul deține un drept de utilizare asupra imobilului:
   • proiecte fără construcții: drept de proprietate, concesiune, superficie;
   • Proiecte cu construcții: drept de proprietate, concesiune, superficie, uzufruct, folosință, comodat, închiriere, etc
  + 4. Categorii de investiții eligibile
  • Amenajarea terenului;
  • Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială;
  • Asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii;
  • Construcţii şi instalaţii;
   Utilaje,echipamente tehnologice si functionale cu sau fără montaj;
  • Dotări;
  • Active necorporale;
  • Instalații/echipamente specifice economiei circulare;
  • Instalații/echipamente specifice recuperarii și reutilizarii materiilor prime, materialelor și produselor prin reintroducerea în procesul principal de fabricație sau prin crearea de noi produse/servicii;
  • Activități de marketing și internaționalizare.
  • Cheltuieli indirecte în procent de 5% din valoarea cheltuielilor directe.

  Află mai multe

  detalii

  Scrie-ne întrebările tale legate de acest program de finanțare și-ți vom oferi în cel mai scurt timp toate detaliile necesare.

  Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

  Pin It on Pinterest