Consultanță fonduri europene

PR Sud Muntenia 1.3.A Microîntrepinderi și Întreprinderi mici

Depunere în perioada: 15 ian 2024 – 15 iun 2024

conference illustration 07

PR Sud Muntenia 1.3.A Microîntrepinderi și Întreprinderi mici

Prezentarea programului de finanțare

Microîntreprinderile și întreprinderile mici înființate înainte de 1 ianuarie 2022 pot realiza investiții în regiunea Sud Muntenia, în mediul urban sau rural. Ajutorul financiar nerambursabil acordat este de cel mult 200.000 de euro. Contribuția proprie necesară realizării investiției este de cel puțin 10% din valoarea cheltuielilor eligibile, iar beneficiarii vor asigura totodată resursele financiare pentru acoperirea costurilor neeligibile.

Condiții de eligibilitate pentru solicitanți

Prin intermediul PR Sud Muntenia 1.3.A Microîntreprinderi și întreprinderi mici sunt finanțate investițiile în lucrări de construcții și achiziția de utilaje și echipamente. Află condițiile generale de eligibilitate mai jos.

+ 1. Valoarea și tipul ajutorului financiar nerambursabil
 • Min 50.000 euro – max 200.000 euro
 • Contribuție proprie minimă: 10% din valoarea eligibilă a investiției:
  • Punctaj suplimentar: Pentru 10% cofinanțare suplimentară și o rată de decontare de 80% a cheltuielilor eligibile
+ 2. Categorii de solicitanți eligibili
 • Solicitantul este o societate comercială constituită în baza Legii nr. 31/1990 sau societate cooperativă constituită în baza Legii nr. 1/2005, inclusiv SRL -D;
 • Solicitantul se încadrează în categoria microîntreprinderi sau întreprinderi mici.
+ 3. Condiții de eligibilitate pentru proiect și solicitant
 • Locația de implementare a proiectului este în regiunea Sud Muntenia (urban sau rural) și a desfășurat activitate economică cel puțin începând cu data de 1 ianuarie 2022;
 • Solicitantul de finanțare are capacitatea financiară de a asigura cheltuielile neeligibile și cofinanțarea (contribuție proprie la VE și în întregime VNE);
 • Solicitantul de finanțare nu are obligaţii de plată nete neachitate în termen, către bugetul de stat și respectiv bugetul local în ultimul an calendaristic;
 • Solicitantul de finanțare nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate;
 • Solicitantul de finanțare nu a avut activitatea suspendată temporar în anul fiscal anterior și în anul depunerii cererii de finanțare;
 • Solicitantul de finanțare a înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.
+ 4. Categorii de investiții eligibile
 • Amenajarea terenului;
 • Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială;
 • Relocarea/protecţia utilităţilor;
 • Proiectare şi asistenţă tehnică;
 • Construcţii şi instalaţii;
 • Montaj utilaje;
 • Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj;
 • Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport;
 • Dotări;
 • Active necorporale;
 • Alte cheltuieli;
 • Cheltuieli diverse şi neprevăzute;
 • Cheltuieli pentru informare și publicitate;
 • Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste.

Află mai multe

detalii

Scrie-ne întrebările tale legate de acest program de finanțare și-ți vom oferi în cel mai scurt timp toate detaliile necesare.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest