Tutoriale video, sinteze și aplicații utile

PR Sud Muntenia Microîntreprinderi și IMM

Depunere în perioada: 1 mart 2024 – iulie 2024

conference illustration 07

PR Sud Muntenia Microîntreprinderi și IMM

Prezentarea programului de finanțare

Microîntreprinderile și IMM-urile pot accesa un ajutor financiar nerambursabil cuprins între 300.000 de euro și 3.000.000 de euro pentru investițiile realizate în regiunea Sud Muntenia, atât în mediul urban, cât și în mediul rural.

Contribuția proprie solicitată în cadrul acestui program de finanțare este de cel puțin 30% din valoarea eligigilă a investiției, iar antreprenorii vor finanța integral întreaga valoare neeligibilă a proiectului. 

Condiții de eligibilitate pentru solicitanți

Prin intermediul PR Sud Muntenia  Microîntreprinderi și IMM sunt finanțate investițiile în lucrări de construcții și achiziția de utilaje și echipamente. Află condițiile generale de eligibilitate mai jos.

+ 1. Valoarea și tipul ajutorului financiar nerambursabil

Min 300.000 euro – max 500.000 euro

 • dacă veniturile înregistrate în anul 2022 din codul CAEN pentru care se solicită finanțare au fost mai mici de 50.000 de euro

Min 300.000 euro – max 3.000.000 euro

 • de 10 x cifra de afaceri din 2022, dar fără a depăși 3.000.000 euro;
 • dacă veniturile înregistrate în anul 2022 din codul CAEN pentru care se solicită finanțare au fost mai mici de 50.000 de euro
+ 2. Categorii de solicitanți eligibili
 • Solicitantul este o societate comercială constituită în baza Legii nr. 31/1990 sau societate cooperativă constituită în baza Legii nr. 1/2005, inclusiv SRL -D;
 • Solicitantul se încadrează în categoria microîntreprinderi sau IMM.
+ 3. Condiții de eligibilitate pentru proiect și solicitant
 • Locația de implementare a proiectului este în regiunea Sud Muntenia (urban sau rural);
 • Solicitantul de finanțare are capacitatea financiară de a asigura resursele financiare necesare implementării optime a proiectului și cofinanțarea (contribuție proprie la VE și în întregime VNE);

 • Solicitantul de finanțare nu are obligaţii de plată nete neachitate în termen, către bugetul de stat și respectiv bugetul local în ultimul an calendaristic;
 • Solicitantul de finanțare nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate;
 • Solicitantul de finanțare nu a avut activitatea suspendată temporar în anul 2022 până în prezent;
 • Solicitantul de finanțare are un număr mediu de locuri de muncă, (echivalent cu normă întreagă) de cel puțin 1 în anul anterior depunerii proiectului.
+ 4. Categorii de investiții eligibile

Ajutor de stat regional:

 • Lucrări de construire, extindere, spatii de productie/prestare de servicii
 • Echipamente, dotări
 • Servicii
 • Investiţii în active necorporale:
  • brevete,
  • licenţe,
  • mărci comerciale,
  • programe informatice,
  • alte drepturi şi active similare

Ajutor de minimis:

 • proiectare şi asistenţă tehnică
 • activități de consultanță
 • activităţi obligatorii de comunicare si vizibilitate
 • activitati de internaționalizare
 • sistemele de certificare şi standardizare specifice
 • pieţelor de export, etc, certificării și omologării produselor și serviciilor;
 • audit financiar

Află mai multe

detalii

Scrie-ne întrebările tale legate de acest program de finanțare și-ți vom oferi în cel mai scurt timp toate detaliile necesare.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest