Consultanță fonduri europene

PR Sud Vest Oltenia Întreprinderi mici și mijlocii

Depunere în perioada: feb 2024 – mar 2024

conference illustration 07

PR Sud Vest Oltenia Întreprinderi mici și mijlocii

Prezentarea programului de finanțare

Întreprinderile mici și mijlocii din regiunea Sud Vest Oltenia și care realizează investiții în mediul urban sau rural din județele Mehedinți, Dolj, Gorj, Olt și Vâlcea, pot accesa fonduri nerambursabile între 200.000 și 1.500.000 de euro destinate atât construcțiilor cât și achiziției de echipamente.

Sunt eligibile companiile care activează în diverse domenii precum industria alimentară, producția de textile, mobilier, prelucrarea lemnului, IT sau activități sportive.

Contribuția proprie minimă necesară este determinată în funcție de dimensiunea și tipul întreprinderii. 

Condiții de eligibilitate pentru solicitanți

Prin intermediul PR Sud Vest Oltenia Întreprinderi mici și mijlocii se acordă ajutor financiar nerambursabil pentru realizarea lucrărilor de construcție, achiziția de utijale și echipamente. Află condițiile generale de eligibilate mai jos.

+ 1. Valoarea și tipul ajutorului financiar nerambursabil
 • Valoarea finanțării nerambursabile solicitate este de minimum 200.000 euro și maximum 1.500.000 euro, astfel;
  • ajutor de miminis de până la 200.000 de euro, decontat în procent de 100%;
  • ajutor de stat regional pentru achiziția de utilaje, echipamente și lucrări de construcții de până la 1.500.000 de euro, decontat până la 75% în funcție de dimensiunea firmei solicitante.
+ 2. Categorii de solicitanți eligibili
 • solicitanții de finanțare eligibili sunt reprezentați de societățile comerciale sau societățile cooperative din regiunea Sud-Vest Oltenia:
  • microîntreprinderi din mediul urban, inclusiv din satele aparținătoare localităților urbane;
  • întreprinderilor mici și mijlocii (indiferent dacă implementează investiția în mediul urban sau rural).
+ 3. Condiții de eligibilitate pentru proiect și solicitant
 • Solicitantul nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior;
 • Solicitantul de finanțare a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral anterior depunerii cererii de finanțare, respectiv a fost înființat cel târziu la data de 31 decembrie 2021;
 • Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 3, în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;
 • Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura finanțarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului și contribuția proprie la valoarea eligibilă a proiectului;
 • Locul de implementare a proiectului este situat în Regiunea Sud-Vest Oltenia
  + 4. Categorii de investiții eligibile
  • lucrări de construire, extindere, modernizare a spațiilor de producție/ prestare de servicii;
  • achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier;
  • achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie;
  • Certificarea/recertificarea produselor, serviciilor, proceselor, de către un organism de certificare acreditat;
  • Investiții specifice procesului de internaționalizare;
  • Dezvoltarea de competențe profesionale în ceea ce privește adoptarea tehnologiilor avansate;
  • activități aferente serviciilor de proiectare și consultanță.

  Află mai multe

  detalii

  Scrie-ne întrebările tale legate de acest program de finanțare și-ți vom oferi în cel mai scurt timp toate detaliile necesare.

  Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

  Pin It on Pinterest