Consultanță fonduri europene

PR Sud Vest Oltenia Microîntreprinderi

Depunere în perioada: feb 2024 – mar 2024

conference illustration 07

PR Sud Vest Oltenia Microîntreprinderi

Prezentarea programului de finanțare

Microîntreprinderile care propun investiții în județele Olt, Dolj, Gorj și Mehedinți pot accesa, prin intermediul PR Sud Vest Oltenia Microîntreprinderi, un ajutor financiar nerambursabil de până la 200.000 de euro pentru construcții și achiziția de utilaje și echipamente. 

Valoarea contribuției proprii nerambursabile este de cel puțin 10% din cheltuielile eligibile ale proiectului.

Condiții de eligibilitate pentru solicitanți

Prin intermediul PR SV Oltenia Microîntreprinderi se acordă un ajutor financiar nerambursabil de până la 200.000 de euro / proiect. Află condițiile generale de eligibilitate mai jos.

+ 1. Valoarea și tipul ajutorului financiar nerambursabil
 • Ajutor financiar nerambursabil min 25.000 euro – max 200.000 euro;
 • Contribuție proprie din valoarea eligibilă min 10%.
+ 2. Categorii de solicitanți eligibili
 • Solicitantul este o societate comercială (microîntreprindere) constituită în baza Legii nr. 31/1990, inclusiv SRL -D.
+ 3. Condiții de eligibilitate pentru proiect și solicitant
 • Locația de implementare a proiectului este în regiunea Sud Est Oltenia (urban);
 • Solicitantul se încadrează în categoria microîntreprinderi;
 • Solicitantul de finanțare a înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;
 • Solicitantul de finanțare are capacitatea financiară de a asigura cofinanțarea (contribuție proprie la VE și în întregime VNE);
 • Solicitantul de finanțare nu are obligaţii de plată nete neachitate în termen, către bugetul de stat și respectiv bugetul local în ultimul an calendaristic și nu are fapte înscrise în cazierul fiscal;
 • Solicitantul de finanțare nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate.
 • Solicitantul de finanțare nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare sau în anul anterior;
 • Solicitantul are un număr mediu de locuri de muncă, în anul anterior depunerii proiectului, de minim 1.
+ 4. Categorii de investiții eligibile
 • Amenajarea terenului și amenajări pentru protecția mediului;
 • Asigurarea utilităților;
 • Proiectare și asistență tehnică;
 • Cheltuieli pentru investiția de bază (construcții, utilaje, montaj, dotări și active necorporale);
 • Activitățile obligatorii de publicitate și informare.

Află mai multe

detalii

Scrie-ne întrebările tale legate de acest program de finanțare și-ți vom oferi în cel mai scurt timp toate detaliile necesare.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest