Consultanță fonduri europene

PR Tranziție Justă Dezvoltarea IMM

Depunere în perioada: 20 dec 2023 – 20 mar 2024

conference illustration 07

PR Tranziție Justă Dezvoltarea IMM

Prezentarea programului de finanțare

IMM-urile cu istoric de cel puțin un an fiscal integral și profit operațional la data ultimului bilanț încheiat pot obține un ajutor financiar nerambursabil de până la 8.000.000 de euro pentru investiții îmn utilaje și echipamente, instalații pentru reducerea consumului de energie, digitalizare. Apelul de proiecte este deschis doar în județele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova, Mureș.

Societățile sunt obligate să asigure cofinanțarea proiectului (aportul la valoarea eligibilă și toate cheltuielile neeligibile) și să creeze noi locuri de muncă în funcție de valoarea ajutorului financiar nerambursabil solicitat.

Condiții de eligibilitate pentru solicitanți

Prin intermediul Programului Tranziție Justă Dezvoltarea IMM sunt finanțate investițiile în lucrări de construcții și achiziția de utilaje și echipamente. Află condițiile generale de eligibilitate mai jos.

+ 1. Valoarea și tipul ajutorului financiar nerambursabil
 • Ajutor 200.000 euro – 8 milioane de euro
 • Contribuție proprie 25% – 40%;
 • Doar județele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova, Mureș;
+ 2. Categorii de solicitanți eligibili
 • Solicitantul este o societate comercială constituită în baza Legii nr. 31/1990 sau societate cooperativă constituită în baza Legii nr. 1/2005, inclusiv SRL -D;
 • Solicitantul se încadrează în categoria microîntreprinderi sau întreprinderi mici.
+ 3. Condiții de eligibilitate pentru proiect și solicitant
 • Societatea a fost înființată cel târziu la data de 31 decembrie 2021;
 • Societatea nu a avut activitatea suspendată temporar;
 • Societatea a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;
 • Solicitantul deține un drept de folosință asupra imobilului (teren și sau clădiri) în care se va realiza investiția.
+ 4. Categorii de investiții eligibile
 • Lucrări de construcții;
 • Proiectare și asistență tehnică;
 • Active corporale de natura mijloacelor fixe;
  contribuția la dezvoltarea durabilă;
 • Active necorporale;
 • Cheltuieli cu privind activităţi de formare profesională;
 • Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare.

Află mai multe

detalii

Scrie-ne întrebările tale legate de acest program de finanțare și-ți vom oferi în cel mai scurt timp toate detaliile necesare.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest