Consultanță fonduri europene

PR Tranziție Justă Microîntreprinderi

Depunere în perioada: 2024

conference illustration 07

PR Tranziție Justă Microîntreprinderi

Prezentarea programului de finanțare

Microîntreprinderile care propun proiecte de investiții în județele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova, Mureș pot solicita un sprijin financiar nerambursabil cuprins între 50.000 de euro și 200.000 de euro.

Microîntreprinderile trebuie să aibă un an fiscal integral încheiat cu profit operațional și să aibă cel puțin 1 angajat în anul anterior deschiderii apelului de proiecte. 

Cofinanțarea minimă solicitată pentru obținerea finanțării prin intermediul PR Tranziție Justă Microîntreprinderi este de 10%.

Condiții de eligibilitate pentru solicitanți

Prin intermediul Programului Tranziție Justă Microîntreprinderi sunt finanțate investițiile în lucrări de construcții și achiziția de utilaje și echipamente. Află condițiile generale de eligibilitate mai jos.

+ 1. Valoarea și tipul ajutorului financiar nerambursabil
 • Ajutor cuprins între 50.000 și 200.000 euro
 • Contribuție proprie 10%;
 • Doar județele Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova, Mureș

 

+ 2. Categorii de solicitanți eligibili
 • Solicitantul este o societate comercială constituită în baza Legii nr. 31/1990 sau societate cooperativă constituită în baza Legii nr. 1/2005, inclusiv SRL -D;
 • Solicitantul se încadrează în categoria microîntreprinderilor.
+ 3. Condiții de eligibilitate pentru proiect și solicitant
 • Societatea a fost înființată cel târziu la data de 31 decembrie 2021;
 • Societatea nu a avut activitatea suspendată temporar;
 • Societatea a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;
 • Solicitantul deține un drept de folosință asupra imobilului (teren și sau clădiri) în care se va realiza investiția.
+ 4. Categorii de investiții eligibile
 • Lucrări de construcții;
 • Proiectare și asistență tehnică;
 • Active corporale de natura mijloacelor fixe;
  contribuția la dezvoltarea durabilă;
 • Active necorporale;
 • Cheltuieli cu privind activităţi de formare profesională;
 • Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare.

Află mai multe

detalii

Scrie-ne întrebările tale legate de acest program de finanțare și-ți vom oferi în cel mai scurt timp toate detaliile necesare.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest