Consultanță fonduri europene

PR Vest Microîntreprinderi echipamente și construcții

Depunere în perioada: 01 nov 2023 – 01 dec 2023

conference illustration 07

PR Vest Microîntreprinderi echipamente și construcții

Prezentarea programului de finanțare

Microîntreprinderile din regiunea Vest care realizează investiții în zonele urbane sau stațiunile turistice din județele Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara au posibilitatea de a obține finanțare nerambursabilă între 30.000 și 120.000 de euro. Această finanțare poate fi folosită pentru achiziționarea de echipamente și pentru lucrări de construcții.

Sunt considerate eligibile în cadrul acestui program companiile comerciale care activează în domeniile sportive, recreative, de îngrijire a sănătății umane sau furnizează servicii de cazare.

Pentru a accesa aceste fonduri, companiile trebuie să asigure o contribuție minimă proprie de 10% în județele Hunedoara și Caraș-Severin, 17% în Arad și 24% în Timiș.

Condiții de eligibilitate pentru solicitanți

Prin intermediul PR Vest Microîntreprinderi se pot achiziționa echipamente destinate activităților eligibile prevăzute în ghidul solicitantului. De asemenea, programul de finanțare permite realizarea lucrărilor de construcții pentru spații de lucru. Află condițiile generale de eligibilitate mai jos.

+ 1. Valoarea și tipul ajutorului financiar nerambursabil
 • Min 30.000 euro – max 120.000 euro
  • dacă veniturile înregistrate din codul CAEN pentru care se solicită finanțare au fost cel puțin 30% din valoarea cifrei de afaceri a anului precedent
 • Min 30.000 euro – max 60.000 euro
  • dacă veniturile înregistrate din codul CAEN pentru care se solicită finanțare au fost mai mici de 30% din valoarea cifrei de afaceri a anului precedent
+ 2. Categorii de solicitanți eligibili
 • Solicitantul este o societate constituită în baza Legii nr. 31/1990 sau societate cooperativă constituită în baza Legii nr. 1/2005, inclusiv SRL -D;
 • Locația de implementare a proiectului în mediul urban din Regiunea Vest sau în stațiunile turistice atestate din Regiunea Vest;
 • Solicitantul se încadrează în categoria microîntreprinderilor;
+ 3. Condiții de eligibilitate pentru proiect și solicitant
 • Locația de implementare a proiectului în mediul urban din Regiunea Vest sau în stațiunile turistice atestate din Regiunea Vest;
 • Solicitantul de finanțare are capacitatea financiară de a asigura cofinanțarea (contribuție proprie la VE și în întregime VNE);
 • Solicitantul de finanțare nu are obligaţii de plată nete neachitate în termen, către bugetul de stat și respectiv bugetul local în ultimul an calendaristic și nu are fapte înscrise în cazierul fiscal;
 • Solicitantul de finanțare nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate;
 • Solicitantul de finanțare a fost înființat cel târziu la data de 31 decembrie 2021;
 • Solicitantul de finanțare a înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, respectiv anul 2022;
 • Solicitantul de finanțare are un număr mediu de locuri de muncă, (echivalent cu normă întreagă) de cel puțin 1 în anul anterior depunerii proiectului;
 • Solicitantul își asumă crerea a cel puțin 1 nou loc de muncă cu normă întreagă și menținerea pentru o perioadă de min. 3 ani după finalizarea implementării proiectului.
+ 4. Categorii de investiții eligibile
 • Construcție industrială;
 • Echipamente tehnologice;
 • Echipamente specifice în scopul obținerii unei
  economii de energie;
 • Investiții în active necorporale;
 • Activități dedicate extinderii piețelor de vânzare, a gamei de produse și servicii oferite;
 • Activități din domeniul economiei circulare sau activități de dezvoltare de noi lanțuri de aprovizionare ecologice.

Află mai multe

detalii

Scrie-ne întrebările tale legate de acest program de finanțare și-ți vom oferi în cel mai scurt timp toate detaliile necesare.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest