Consultanță fonduri europene

PR Vest Sprijin pentru IMM-uri servicii

Depunere în perioada: mar 2024 – iun 2024

conference illustration 07

PR Vest Sprijin pentru IMM-uri Servicii

Prezentarea programului de finanțare

În cadrul apelului de proiecte PR Vest Sprijin pentru întreprinderi servicii sunt eligibile investițiile realizate pentru construcția, extinderea sau modernizarea spațiilor de producție de tip construcție industrială și spații pentru prestăr și servicii. Se pot achiziționa utilaje și echipamente, dotări, mobilier și instalații pentru producția de energie din surse regenerabile.

Valoarea ajutorului financiar nerambursabil este cuprinsă între 250.000 de euro și 1.000.000 de euro.

Condiții de eligibilitate pentru solicitanți

Prin intermediul PR Vest Sprijin pentru IMM-uri servicii sunt finanțate investițiile în achiziția de utilaje și echipamente în valoare totală de până la 1.000.000 euro. Află condițiile generale de eligibilitate mai jos.

+ 1. Valoarea și tipul ajutorului financiar nerambursabil
 • min. 250.000 euro
 • max. 1.000.000 euro
+ 2. Categorii de solicitanți eligibili
 • Microîntreprinderi (0-9 angajați) cu locația de implementare în mediul urban, inclusiv stațiunile turistice atestate din mediul urban sau rural;
 • Întreprinderi mici (10-49 angajați) și mijlocii (50-249 angajați) cu locația de implementare în mediul urban sau rural, inclusiv în stațiunile turistice atestate.

Solicitantul de finanțare eligibil:

 • are un număr mediu de locuri de muncă (ENI)  de minim 3 în anul anterior depunerii proiectului;
  4a desfășurat activitate pe o perioadă de cel puțin 3 ani fiscali integrali anterior depunerii proiectului;
 • nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior;
 • a înregistrat profit din exploatare în anul fiscal anterior depunerii proiectului;
 • nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate în anul fiscal anterior depunerii proiectului;
 • își asumă creșterea numărului mediu de locuri de muncă (ENI) cu minim 3;
+ 3. Condiții de eligibilitate pentru proiect și solicitant
 • Solicitantul de finanțare are capacitatea financiară de a implementa proiectul, asigurând:
  a) contribuția proprie din valoarea totală eligibilă a investiției;
  b) finanțarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, dacă acestea există;
 • Solicitantul de finanțare nu are obligații de plată nete neachitate în termen, către bugetul de stat și respectiv bugetul local pentru sediul social și toate punctele de lucru, în ultimele 12 luni;
 • Solicitantul de finanțare nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent depunerii cererii de finanțare și în anul fiscal anterior;
 • Solicitantul de finanțare a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare de cel puțin 3 ani fiscali integrali anterior depunerii cererii de finanțare.
+ 4. Categorii de investiții eligibile
 • Amenajarea terenului;
 • Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială;
 • Relocarea/protecţia utilităţilor;
 • Proiectare şi asistenţă tehnică;
 • Construcţii şi instalaţii;
 • Montaj utilaje;
 • Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj;
 • Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamente de transport;
 • Dotări;
 • Active necorporale.

Află mai multe

detalii

Scrie-ne întrebările tale legate de acest program de finanțare și-ți vom oferi în cel mai scurt timp toate detaliile necesare.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest