Programul comerț și servicii 2022, disponibil în consultare publică

Programul Comerț și Servicii 2022 a fost lansat în consultare publică în data de 29 martie 2022 de către Ministerul Turismului și Antreprenoriatului. Prin urmare, în următoarele zece zile antreprenorii vor putea consulta regulile de eligibilitate, categoriile de cheltuieli eligibile, dar și grila de evaluare necesare pregătirii proiectelor de investiții pentru programul Comerț și Servicii 2022.

Programul Comerț și Servicii 2022 poate fi accesat de către întreprinderile mici și mijlocii înființate înainte de 31 decembrie 2019 și care nu au datorii la bugetul de stat și bugetele locale.

Programul Comerț și Servicii 2022: bugetul disponibil

În acest an, programul Comerț și Servicii 2022 dispune de un buget total de 50 de milioane de lei, ceea ce va permite finanțarea unui număr de 170 de beneficiari în cadrul acestei sesiuni de finanțare.

Deși procedura de implementare consultativă pentru programul Comerț și Servicii 2022 nu amintește în mod explicit valoarea maximă a ajutorului financiar nerambursabil, legea bugetului de stat pentru anul 2022 precizează faptul că antreprenorii vor putea solicita în cadrul sesiunii din 2022 un grant nerambursabil de cel mult 300.000 de lei. 

Programul Comerț și Servicii 2022 nu amintește nici valoarea contribuției proprii pe care antreprenorii trebuie să o aducă, însă grila de evaluare precizează faptul că doar proiectele care dispun de cofinanțare proprie  de cel puțin 25% din valoarea eligibilă pot obține punctajul maxim în cadrul acestei sesiuni. 

De asemenea, valoarea eligibilă nu cuprinde și valoarea TVA, aceasta fiind o cheltuială suportată integral de către beneficiarii selectați la finanțare în programul Comerț și Servicii 2022. 

Programul Comerț și Servicii 2022 Solicitanți eligibili

Programul Comerț și Servicii 2022 acordă finanțare întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) înființate înainte de 31.12.2019, având, astfel, două exerciții financiare încheiate integral.

Doar firmele cu până la 249 de angajați pot primi finanțare:

 • microîntreprinderi, adică să aibă până la nouă angajați și două milioane de euro cifră de afaceri;
 • întreprinderi mici și mijlocii (IMM), adică să aibă până la 249 de angajați și 50 de milioane de euro cifră de afaceri.

Programul Comerț și Servicii 2022 Criterii de eligibilitate

Firmele trebuie să îndeplinească mai multe criterii de eligibilitate pentru a primi acest ajutor financiar nerambursabil, printre care amintim:

 • au înscrise în actul constitutiv codul CAEN eligibil pentru programul comerț și servicii 2022;
 • nu au datorii la bugetul de stat sau la bugetele locale.

De asemenea, nu pot accesa programul Comerț și Servicii 2022 operatorii economici în situaţia în care acționarii sau asociații au avut calitatea de asociat sau acționar în altă întreprindere beneficiară de ajutor financiar nerambursabil în cadrul:

 • programelor Start-up Nation;
 • măsurii “Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor”;
 • schemei de ajutor de stat dedicate activităților HoReca. 
Academia TV

Explicăm fondurile nerambusabile

Academia TV

Toate programele de finanțare sunt prezentate în cele mai mici detalii.

Iată ce primești la înscriere:

 • sinteze ale programelor de finanțare;
 • prezentări generale și tutoriale video;
 • seminarii live de întrebări și răspunsuri;
 • sprijin din partea comunității pentru propriul proiect. 

Programul Comerț și Servicii 2022 Cheltuieli eligibile

Ajutorul financiar nerambursabil poate fi utilizat pentru programul Comerț și Servicii 2022 la susținerea următoarelor cheltuieli eligibile:

 • echipamente tehnologice;
 • autoturismele 100% electrice;
 • achiziția de spaţii de lucru fără destinație locativă;
 • mijloace de transport, dar nu mai mult de 50.000 de lei;
 • mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor;
 • autoutilitare;
 • cheltuieli operaționale în sumă forfetară (salarii, chirii, utilități, contabilitate) în valoare maximă de 5.000 de lei pentru 1 loc de muncă nou creat sau 10.000 de lei pentru crearea a două noi locuri de muncă;
 • pachet digital (voucher de digitalizare) care nu poate depăși 25.000 de lei și va cuprinde în mod obligatoriu site de prezentare sau magazin on-line, cheltuieli înregistrare domeniu, cheltuieli de promovare on-line, soft necesar desfășurării activității și semnătură electronică;
 • opțional pachetul digital poate cuprinde echipamente IT, licențe, telefoane și tablete;
 • plăcuțe informative;
 • dobânzile și comisionul de garantare pentru creditul punte necesar implementării proiectului;
 • consultanță pentru scrierea proiectului, dar și pentru implementarea sa.

Cheltuielile prevăzute în cadrul planului de afaceri trebuie să fie în legătură cu fluxul activităților economice prezentate, dar și cu codul CAEN aferent investiției realizate.

De asemenea, nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziţionate în sistem de leasing, second-hand şi care au constituit obiectul unei finanțări nerambursabile din alte surse.

Programul Comerț și Servicii 2022 Depunerea proiectelor

Pentru a participa în cadrul sesiunii din acest an, beneficiarii trebuie să pregătească un proiect ce va conține:

 • plan de afaceri;
 • cerere de finanțare;
 • documente justificative pentru informațiile prezentate în cadrul planului de afaceri.

Proiectele se vor depune în format electronic, prin intermediul site-ului Granturi IMM.

Data de la care este activă înregistrarea on-line se comunică pe pagina web a instituţiei cel puțin cinci zile lucrătoare înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu zis.

Pentru participarea la program, fiecare solicitant trebuie să parcurgă două etape:

 • se creeze un cont de utilizator pe site-ul Granturi IMM. Această etapă poate fi parcursă oricând începând din acest moment;
 • să înregistreze o cerere de finanțare în perioada de 20 de zile în care sesiunea de depunere a proiectelor va fi activă.

Vor fi selectate proiectele care vor obține, în urma evaluării planurilor de afaceri depuse, un punctaj de cel puțin 50 de puncte, în ordinea inversă a punctajelor obținute de fiecare solicitant. 

În cazul în care se vor înregistra mai multe proiecte cu același punctaj, departajarea se va realiza în funcție de câteva criterii suplimentare, care cele mai importante fiind următoarele:

 • punctajul aferent profitului net la finalul anului fiscal 2021;
 • punctajul aferent numărului de noi locuri de muncă ce vor fi create în urma implementării proiectului;
 • numărul mediu de angajați la finalul anului fiscal 2021;
 • valoarea exactă a aportului propriu.

În cazul în care egalitatea se păstrează, departajarea proiectelor se va realiza, în final, în funcție de ordinea înregistrării proiectelor în cadrul platformei.

Te-ar putea interesa:

Grupul Facebook -Academia de Finanțare

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și află primul noutățile.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest

Share This