Consultanță fonduri europene

Programul de accelerare a dezvoltării IMM

  Depunere în perioada: 21 dec 2023

  conference illustration 07

  Programul de accelerare a dezvoltării IMM

  Prezentarea programului de finanțare

  Programul de accelerare a dezvoltării IMM reprezintă o oportunitate de finanțare destinată întreprinderilor mici și mijlocii pentru accesarea de finanțări nerambursabile însoțite de credite bancare pentru achiziția de echipamente, instalații pentru obținerea de energie din surse regenerabile, echipamente digitale.

  Finanțarea nerambursabilă se acordă activităților economice (coduri CAEN) autorizate de cel puțin 12 luni la momentul înscrierii în cadrul programului de finanțare. 

  Ajutorul financiar nerambursabil este de până la 500.000 de lei / întreprindere, iar valoarea creditului bancar trebuie să fie de cel puțin 250.000 de lei / întreprindere.

  Condiții de eligibilitate pentru solicitanți

  Programul de accelerare a dezvoltării IMM-urilor acordă un ajutor financiar nerambursabil de până la 500.000 lei / proiect. Află condițiile generale de eligibilitate mai jos.

  + 1. Valoarea și tipul ajutorului financiar nerambursabil
  • Ajutor financiar nerambursabil de până la 500.000 de lei / proiect;
  • Contribuție proprie din valoarea eligibilă min 50% din valoarea cheltuielilor eligibile;
  • Valoarea creditului de investiții solicitat prin program pentru cheltuieli eligibile este de minimum 250.000 lei.
  + 2. Categorii de solicitanți eligibili
  • Solicitantul este o microîntreprindere, întreprindere mică sau  întreprindere mijlocie;
  • Societățile solicitante sunt înființate cel târziu la data de 31.12.2019, inclusiv.
  + 3. Condiții de eligibilitate pentru proiect și solicitant
  • persoanele fizice sau juridice, care au calitatea de asociați sau acționari și care dețin mai multe
   societăți, nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate;
  • au capital social integral privat, sunt înregistrate în scopuri fiscale în România;
  • Activitatea pentru care se solicită finanțare este autorizată la Oficiul Național al Registrului Comerțului cu cel puțin 12 luni înainte de data înscrierii în program;
  • nu au datorii la bugetul general consolidat;
  • nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operațională, insolvență, faliment sau suspendare temporară a activității la momentul înscrierii;
  • Menține sau suplimentează numărul de angajați existenți la data depunerii documentației de decont pentru o perioadă de minim 6 luni de la data emiterii de către AIMM a acordului de
   plată.
  + 4. Categorii de investiții eligibile
  • echipamente tehnologice;
  • echipamente/tehnologii/soluții/sisteme specifice pentru eficientizarea energetică a activității
   pentru care solicită finanțare;
  • tehnologii / echipamente / sisteme / soluții / servicii, etc. de colectare, reciclare, reutilizare a deșeurilor industriale;
  • Achiziționarea de mobilier, aparatură birotică și sisteme de protecție a valorilor umane și materiale;
  • Site de prezentare a activității, magazin on-line;
  • autoutilitare și autovehicule cu destinație specială;
  • Achiziționarea de spații de comerț și spații de prestări servicii;
  • Garanțiile și comisioanele acordate de instituțiile financiare nebancare creditelor de investiții contractate în cadrul programului;
  • Două plăcuțe informative obligatorii.

  Află mai multe

  detalii

  Scrie-ne întrebările tale legate de acest program de finanțare și-ți vom oferi în cel mai scurt timp toate detaliile necesare.

  Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

  Pin It on Pinterest