Programul IMM Prod 2022 – Ce trebuie să știi?

Programul IMM Prod 2022 a fost aprobat de către Guvern la jumătatea lunii martie.

Programul urmărește, alături de programele Rural Invest, Garant Construct și Innovation relansarea creditării către sectorul real al economiei, având în vedere faptul că peste 77% din companii au probleme privind accesarea unor finanțări bancare sau nebancare.

Programul IMM Prod 2022 este disponibil în Academia TV: sinteze, tutoriale video, seminarii live de întrebări și răspunsuri.

Programul IMM Prod 2022 Prezentare generală

Prin intermediul programului IMM Prod 2022 se urmărește acordarea de linii de credit pentru asigurarea lichidităților, dar și a unor credite de investiții pentru IMM-uri, inclusiv start-upuri, din zona urbană, pentru următoarele obiective:

 • încurajarea producției autohtone de bunuri de larg consum;
 • creșterea capacității de producție;
 • reconversia de la intermediere la producție;
 • digitalizarea activităților;
 • îmbunătățirea standardelor de mediu și a eficienței energetice în fluxurile de producție.

Programul IMM Prod 2022 Cheltuieli eligibile

Următoarele cheltuieli sunt eligibile în cadrul programului IMM Prod 2022:

 • achiziția de echipamente și utilaje, inclusiv pentru reconversia de la intermediere la producție sau demararea de activități noi de producție;
 • achiziția, amenajarea de terenuri si achiziția/construcția de hale destinate producției
 • achiziția de echipamente, softuri, consultanță pentru transformarea digitală a IMMurilor, inclusiv proiecte de retehnologizare pentru IMM urile care activeazăși dezvoltă proiecte în industria producătoare;
 • achiziția de echipamente în vederea alinierii la obiectivele de mediu (taxonomy) care sa genereze eficiență energetică consumului propriu, panouri solare, stații de biogaz, stații de reciclare;
 • finanțarea capitalului de lucru pentru stocuri materii prime, materiale și mărfuri și a altor cheltuieli de exploatare.

Programul IMM Prod 2022 Bugetul disponibil

Bugetul programului IMM Prod este de 268.544.792 de lei, fiind estimat un număr total de 2.550 de beneficiari.

În cursul anului 2022, plafonul maxim al garanțiilor care pot fi acordate este de 1.500.000 lei.

Academia TV

Explicăm fondurile nerambusabile

Academia TV

Toate programele de finanțare sunt prezentate în cele mai mici detalii.

Iată ce primești la înscriere:

 • sinteze ale programelor de finanțare;
 • prezentări generale și tutoriale video;
 • seminarii live de întrebări și răspunsuri;
 • sprijin din partea comunității pentru propriul proiect. 

Programul IMM Prod 2022 Beneficiari eligibili

În cadrul programului IMM Prod 2022, solicitanții eligibili trebuie să se încadreze în următoarele categorii:

 • IMM-uri din sectorul de producție;
 • IMM-uri care își diversifică activitatea într-un sector productiv;
  persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale care își desfășoară activitatea sau optează pentru reconversia activității către producție;
 • formele de organizare a profesiilor liberale care pot desfășura activități de productie, conform
  legii, din zona urbană.

În cadrul programului IMM Prod 2022 sunt acceptate firmele nou-înființate (firme start up).

Programul IMM Prod 2022 Credite de investiții

În cadrul programului IMM Prod 2022, solicitanții eligibili pot opta pentru credite de investiții, valoarea maximă a finanţării fiind de 10.000.000 lei.

Creditele de investiţii acordate în cadrul programului IMM Prod 2022, vor fi garantate cu ipoteca legală imobiliară si/sau mobiliară asupra activelor finanţate prin credit.

Durata maximă a finanțării garantate este de 72 de luni, cu posibilitatea de a solicita o perioadă de grație de până la 24 de luni pentru rambursarea principalului.

Programul IMM Prod 2022 Credite pentru capital de lucru

 

Firmele eligibile în cadrul programului IMM Prod 2022 pot opta pentru credite pentru capital de lucru, valoarea maximă permisă / solicitant fiind de 5 milioane lei.

În cazul acestor credite de capital de lucru, garanţia de stat este garantată cu ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarii programului la instituţia de creditare.

Durta maximă a finanțării este de 60 de luni în cazul creditelor / liniilor de credit pentru capital de lucru.

Garanții acordate de Fondul Naținal de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri

 

Programul IMM Prod va fi gestionat prin intermediul Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri. Instituția va acorda garanțiile de stat necesare contractării creditelor de investiții și pentru capital de lucru, acoperind până la 90% din valoarea finanțării solicitate.

Te-ar putea interesa:

Grupul Facebook -Academia de Finanțare

Înscrie-te în GRUPUL FACEBOOK și află primul noutățile.

Acest text nu poate fi copiat fără acordul scris al Academiei de Finanțarare.

Pin It on Pinterest

Share This